Møder med danske samarbejdspartnere

Vittus Qujaukitsoq

Vittus Qujaukitsoq møder med samarbejdspartnere i Danmark.

På sin første rejse som Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender har Vittus Qujaukitsoq i den forgange uge haft en række møder med samarbejdspartnere i Danmark.

Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender mødtes som ny minister på området med ressortministrene på udenrigs- og forsvarsområdet.

På mødet med Udenrigsminister Martin Lidegaard, blev kontraktudbuddet på Thule Air Base rejst, og grundigt drøftet. Udenrigsministeren er blevet indkaldt til en forespørgselsdebat i Folketinget den 21. januar, som også blev drøftet på mødet. Herudover blev det drøftet hvordan samarbejdet fremover imellem den ny grønlandske regering på udenrigsområdet generelt skal tilrettelægges. Vittus Qujaukitsoq mødtes også med ambassadøren fra USA vedrørende kontraktudbuddet på Thule Air Base. 

På mødet med Forsvarsminister Nicolai Wammen, drøftedes det hidtidige fælles dansk-grønlandske arbejde med en gennemgang af forsvarets opgaveløsning i Arktis, hvor der nu lægges op til en præsentation af det fælles arbejde i første halvdel af 2015.

Møderækken omfattede også et besøg hos Justitsminister Mette Frederiksen, hvor processen vedrørende en mulig hjemtagelse af udlændingeområdet blev diskuteret. Ministrene enedes om at igangsætte det nødvendige afklaringsarbejde.

Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender har derudover haft møder med ambassadører fra samarbejdspartnere, og med væsentlige aktører for udvikling af erhvervsvilkårene i Grønland.

Et af de meget spændende møder var med Vækstfonden, hvor mulighederne for yderligere lån og vækstkautioner til understøttelse af iværksætter-virksomheder i Grønland blev drøftet.

- Vækstfonden planlægger at tilbyde vækstkautioner til grønlandske virksomheder. Ordningen vil i givet fald blive udmøntet via de grønlandske banker. Ordningen vil sammen med andre erhvervsfremmetiltag kunne styrke muligheden for udviklingen af nye erhvervsaktiviteter i Grønland, siger Vittus Qujaukitsoq.

Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender havde endvidere møde med Realdania om et muligt samarbejde om etablering af et Isfjords besøgscenter i Ilulissat. Derudover har fonden via Realdania Byg givet støtte til restaurering af de to fredede huse i Ilimanaq, der vil indgå udviklingen af turismen i Ilimanaq.

Jeg hilser disse projekter velkommen, siger Vittus Qujaukitsoq, og tilføjer - denne type partnerskaber er netop det Grønland har brug for i den videre udvikling af turismeerhvervet.

 

For yderligere information kontakt venligst: Ministersekretær Kirsten Enequist,

tlf. 34 50 00.