Nytårsreception i Grønlands Repræsentation

Kim Kielsen

Formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen afholdte traditionen tro Naalakkersuisuts nytårsreception i den Grønlandske Repræsentation i København i dag den 8. januar.

Formandens for Naalakkersuisuts tale til nytårsreceptionen kan læses herunder:

 Nytårsreceptionen 2015, København

Tale af formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen

(Det talte ord gælder)

Kære Ministre, Excellencer, Damer og Herrer.

Det er en stor ære at være Jeres vært i dag, hvor jeg på vegne af vores regering vil takke Jer for vores venskab og for det gode samarbejde, vi har haft i det forgangne år.

Først vil jeg udtrykke min dybeste medfølelse med Frankrig og landets befolkning for tragedien der skete i går. Vi, der er i demokratisk udviklede lande, må værne om at ytringsfriheden ikke bliver knægtet.

-----

Året 2014 var på mange måder et begivenhedsrigt år. Og et nyt år er lige begyndt. Det nye Naalakkersuisut har stor fokus på, at få realiseret regeringsgrundlaget. Heri er der en lang række af nye tiltag, som alle skal være med til at øge beskæftigelsen og skabe en bedre økonomi. Nøgleordene er fællesskab, tryghed og udvikling.

For Grønlands økonomi er, på lige fod med de fleste andre lande, udfordret. Derfor vil vi søge at skabe de bedste forudsætninger for en række af nødvendige og vigtige beslutninger, som skal være med til at forme økonomien i fremtidens Grønland.

Jeg har netop annonceret, at det nye Naalakkersuisut vil komme med en holdbarheds- og vækstplan. Den skal sikre en økonomi i balance også på længere sigt og give øget beskæftigelse i den private sektor. Planen skal udstikke klare pejlemærker for en sammenhængende og fremadrettet politik.

I kan have tillid til, at Naalakkersuisut vil planlægge og gennemføre de

nødvendige reformer. Vi vil øge incitamentet til selvforsørgelse, så flere bliver en del af arbejdsmarkedet - og bliver dér i længere tid. Sådanne reformtiltag er af altafgørende betydning for at sikre en holdbar økonomisk udvikling og på sigt skabe mindre afhængighed af bloktilskuddet.

Det er vigtigt for Naalakkersuisut, at der fortsat satses på råstofområdet. Trods de lave priser på mineraler internationalt, vil Grønland fortsat udbygge og udvikle råstofsektoren, for at skabe bedst mulige rammer, som tilgodeser både vore egne, men også de internationale investorers ønsker og krav. Her er det vigtigt, at fremhæve, at Grønland fastholder ophævelsen af nultolerancen på uran. Når bare de høje internationale standarder indenfor sikkerhed, miljø og sundhed fortsat har høj prioritet, skal der være mulighed for efterforskning af mineraler, selv hvis der er uran som biprodukt.

Turismen skal fortsat udvikles i samarbejde med vores nabolande. Men for at udvikle turismeerhvervet har vi som land behov for at investere i infrastrukturen for at øge tilgængeligheden for turister udefra og gøre det nemmere at komme rundt i landet. Det skal være lettere og billigere at komme til og fra Grønland. Vi skal derfor have bygget enkelte nye landingsbaner og udvidet landingsbanerne i Nuuk og Ilulissat. Disse investeringer vil åbne landet op for flere turister, og dermed for erhvervsudvikling. Til det formål har vi brug for investorer, som kan se de mange muligheder landet har at byde på og vil tage et medansvar på et kommercielt grundlag.

Med klimaforandringerne har vi fået nye fiskearter, som makrel, i vores farvand. Det ser Grønland, som en ny mulighed. Videreudvikling af vores fiskerierhverv er vigtig, for som fiskerination er vi altid på udkik efter nye muligheder.

Her er det vigtigt, at Grønland bliver bedre til at skabe værdi ved, at producere mere af vores levende ressourcer til eksport. Eksporterer vi mere, skaber vi flere arbejdspladser og skaber dermed større vækst i samfundet.

Vi har, i forbindelse med vores ønske om et land i økonomisk fremgang, brug

for stadig at vedligeholde og udvikle partnerskaber, også indenfor samhandel og investeringer og dér er det globale samarbejde vigtigt, på en lang række områder - hvad enten det gælder det arktiske område, nordiske lande, eller Grønland, i en bredere global sammenhæng.

Naalakkersuisut prioriterer fortsat uddannelsesområdet, for at få flere i uddannelse. Uddannelse er med til at skabe vækst, og dette opnås blandt andet i samarbejde med uddannelsesinstitutioner i Danmark og vores nabolande.

Internationalt samarbejde er en grundlæggende forudsætning, for det videre arbejde med at skabe et bedre samfund i Grønland. Et godt eksempel på det, er EU og vores partnerskabsaftaler, som har en stor betydning også for uddannelsesindsatsen i Grønland. Sådanne aftaler er vigtige, både i forhold til de indtægter de giver for landet, men også i forhold til de muligheder et sådan grundlag giver, for nye samarbejder med vores omverden.

Også Rigsfællesskabet er i en spændende tid, efter at Danmark sammen med Grønland har indleveret sit krav til FN om udvidelse af vores territorie omkring Nordpolen. Og Rigsfællesskabet overtager også i år formandskabet for Nordisk Ministerråd, hvor ’Vækst, Velfærd og Værdier samt Arktis’ bliver overskrifterne. Her vil Grønland få mulighed for at komme med sit fingeraftryk på formandskabet.

Samarbejde er kodeordet. Det er her, at forhold mellem lande styrkes. Grønland vil fortsætte og styrke samarbejdet med andre lande i de kommende år.

Derfor er gode relationer i Rigsfællesskabet, med vore naboer og med lande udenfor Arktis er af yderste vigtighed for Grønland.

Med disse ord, vil jeg ønske jer alle et godt Nytår, med håbet om et godt samarbejde.