Nye stærke kræfter bag London Mining Greenland

Nye stærke kræfter bag London Mining Greenland A/S

Der er nu kommet nye, stærke kræfter bag selskabet London Mining Greenland A/S og selskabets planer for en mine ved Isukasia i Vestgrønland.

Naalakkersuisut har den 21. december 2014 godkendt en indirekte overdragelse af det grønlandske selskab, London Mining Greenland A/S. London Mining Greenland A/S, som har udnyttelsestilladelsen til en jernmine ved Isukasia ved Vestgrønland, har et moderselskab, som hedder London Mining Greenland (1) (Jersey) Limited, hvis aktier nu er overdraget til selskabet General Nice Development Limited.

Det nye selskab bag London Mining Greenland A/S, General Nice Development Limited er stiftet og inkorporeret i Hong Kong i 1992. Selskabet opererer fra Tianjin i Kina og er moderselskab for et konglomerat, som har tre primære forretningsområder: udvikling og drift af mineralforekomster og udvinding af mineraler, handel med råvarer og one-stop handelstjenester og kommerciel ejendomsudvikling. Selskabet har mere end 100 datterselskaber i mere end 80 lande og regioner i Kina, Singapore, Indonesien, Indien, Thailand, Tajikistan, Sydafrika, USA, Australien, og Rusland.  Selskabets indre værdi er over USD 10 mia. Den årlige omsætning har oversteget USD 18 mia. i de seneste fem år. Globalt udgør den samlede medarbejderstab (i General Nice Group) ca. 12.000.

Det er selskabets strategi at være en af de førende leverandører af stålmaterialer gennem fusioner og opkøb og organisk vækst. Ledelsen har stærke kompetencer inden for minedrift, handel og finansiering. Formanden Cai Suixin har kommenteret, at selskabet vil investere i de mineområder og projekter som har stort potentiale. Selskabet vil fortsætte med at arbejde på Isua projektet og samtidig undersøge andre muligheder i den nordlige region. 

Særlig relevant for overdragelsen ejer General Nice Development Limited følgende selskaber: IRC Limited, som udvikler jernmalm projekter i Rusland, Pluton Resources, som opererer en jernmine i Vestaustralien og Palabora Mining Company, som opererer kobberminer med produktion af jernmalm i Sydafrika.

Det er Naalakkersuisuts vurdering, at koncernen har mulighed for at rejse den fornødne finansiering, herunder egenkapitalfinansiering, kapitalrejsning og ekstra lånefinansiering for den videre udvikling af udnyttelsestilladelsen ved Isukasia i Vestgrønland. 

At der er tale om en indirekte overdragelse vil sige, at strukturen omkring London Mining Greenland A/S forbliver uændret, mens selskabet bag nu er General Nice Development Limited. London Mining Plc som tidligere i 2014 er gået i betalingsstandsning er nu helt ude af ejerskabet.

De økonomiske problemer i London Mining Plc., som førte til, at selskabet nu har overdraget udnyttelsestilladelsen til General Nice Development Limited har ikke umiddelbart påvirket datterselskabet London Mining Greenland A/S.

Ved overdragelsen er det blevet oplyst, at London Mining Greenland A/S beholder sit navn og hovedkvarter i Nuuk, og at man også ønsker at beholde de nuværende medarbejdere.

London Mining Greenland A/S planlægger at anlægge en åben mine ved Isukasia i Vestgrønland med en anlægsperiode på 3,5 år og en foreløbig forventet minedrift i 15 år. Ud over selve minen forventes projektet også at komme til at omfatte en ca. 105 km lang vej, havn, beboelsesområde, værksted, brændstof- og sprængningsdepoter og tilhørende infrastruktur, herunder eventuelt en landingsbane.

Arbejdet omkring projektet kan nu fortsætte, men før det egentlige anlægsarbejde og den efterfølgende minedrift kan gå i gang, er der stadig en del tilladelsesmæssige procedurer, som skal behandles. Der bliver i øjeblikket arbejdet på udnyttelses- og nedlukningsplaner samt på tekniske godkendelser og en samarbejdsaftale (Impact Benefit Agreement) mellem London Mining Greenland A/S, Selvstyret og de to kommuner Qeqqata Kommunia og Kommuneqarfik Sermersooq. Disse procedurer forventes afsluttet snarest.

 

For yderligere information kontakt venligst:

Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer, Andreas Uldum: Tlf.nr.:+299 345 212

Konstitueret styrelseschef Jørgen T. Hammeken-Holm: Tlf.nr.: +299 346 846