En fisker og fanger fik legat fra Carl Egedes fond

Stemningsbillede

Bestyrelsen for Carl Egedes Fond besluttede den 29. december 2014, at hædre to personer i år.

Årets legat gik til en gammel fanger og en meget ung fisker, som er foregangsmand i sin bygd.

Følgende fik legat:

• Albricht Kreutzmann, 54 år, Kangaamiut.

• Erninnguaq Kruse, 18 år, Niaqornat.

Legatmodtagerne fik hver tildelt hædersdiplom med et beløb på 5.000 kroner.

KNAPK´s lokalafdeling i Niaqornat begrunder blandt andet deres indstilling til Erninnguaq Kruse:

- Hvis den kvikke Erninnguaq ikke havde sejlet med sin far en stormfuld novemberdag for fire år siden, havde der været sket en forfærdelig hændelse. Midt i stormen har han styret den 30 fod store fiskefartøj, idet hans far øsede vand, for at fartøjet ikke skal kæntre.

KNAPK´s lokalafdeling i Kangaamiut begrunder blandt andet deres indstilling til Albricht Kreutzmann:

- Ejeren af fartøjet Inungasoq, Albricht Kreutzmann, forvoldte sig for to år siden ved et hændeligt uheld, hvor det betyder, at han i dag ikke kan erhverve sig som fisker og fanger. Albrictht Kreutzmann har overtaget Inungasoq fra sin far. Fartøjet har forsynet bygden og for den sags skyld kommunen, Maniitsoq, med hvalkød i mere end 50 år. Derfor mener vi, at Albrictht Kreutzmann bør støttes i henhold til fundats teksten, som siger, at fiskere og fangere, der er kommet til skade under udøvelse af deres erhverv kan få støtte.

Modtagerne af legaterne er indstillet af de lokale fisker- og fangerforeninger og kommunalbestyrelser.

Legatets formål er, at yde støtte til følgende personer:

1.                   Efterladte efter omkomne fiskere og fangere,

2.                   foregangsmænd inden for fisker- og fangererhvervet,

3.                   gamle fiskere og fangere,

4.                   fiskere og fangere, der er kommet til skade under udøvelse af deres erhverv,

5.                   mindesmærker for afdøde foregangsmænd indenfor fisker- og fangererhvervet,

6.                   i særlige tilfælde kan der ydes støtte til fiskere og fangere, især de unge, efter fondens skøn.

Diplomerne bliver overrakt på vegne af Carl Egede fonden, den 6. januar 2015, ved en sammenkomst på de lokale bygdebestyrelsers kontorlokaler.

Bestyrelsen for Carl Egedes Fond består af Naalakkersuisoqmedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Karl-Kristian Kruse. Formand for fisker og fanger organisationen, KNAPK, Henrik Sandgreen, og bestyrelsesmedlem Leif Fontaine. Kontaktperson: Gerda Knudsen, direktionssekretær, departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.