Grønland muliggør international forskning i topklasse

Naalakkersuisut har meddelt den danske stat, at Selvstyret forsat ønsker at samarbejdede om Forskningsstation Zackenberg i Nordøstgrønland.

Forskningsstation Zackenberg er den største forskningsstation i Arktis og har dannet skole for, hvordan forskningsprogrammer i Arktis bygges op” fortæller videnskabeligleder af Zackenberg, Niels Martin Schmidt.

Forskningsstation Zackenberg ejes af Grønlands Selvstyre og drives og vedligeholdes af den danske stat v/ Aarhus Universitet. Samarbejdsaftalen udløber til næste år og Naalakkersuisut skulle derfor for inden årsskiftet meddelede, om Grønland ønskede at forsætte samarbejdet om Forskningsstationen.

Forskningsstation Zackenberg er i en liga for sig

Alle samarbejdes parterne – Grønlands Selvstyre, Aarhus universitet, Naturinstituttet og Asiaq - har givet udtryk for, at de har værdsat det hidtidige samarbejde under den eksisterende aftale, og at de ser frem til det videre samarbejde” fortæller Anda Uldum og forsætter: ”Jeg er stolt over, at vi som en lille nation, er med helt i toppen af den internationale forskningsliga”.

Ud over isolerede forskningsprojekter og aktiviteter henover feltsæsonen, er Forskningsstation Zackenberg base for det omfattende miljøovervågningsprogram Greenland Ecosystem Monitoring. Programmet har netop gennemgået en international evaluering. ”Evalueringen er faldet meget positivt ud”, fortæller den tydeligt tilfredse direktør for Naturinstituttet, Klaus Nygaard. ”Programmet har stor betydning for forståelsen af klimaændringernes påvirkning af den Grønlandske natur, hvilket er vigtig viden i relation til Selvstyrets forvaltning af naturressourcerne i Grønland”.

Forskning i et af verdens mest øde steder er ikke altid let

At drive forskning på et af jordens mest ufremkommelige steder er ikke altid let. Det kræver grundig forberedelse og planlægning ned til mindste detalje. ”Løber vi tør for brændstof eller mangler en reservedel, kan det betyde, at årets forskning går i vasken” fortæller Videnskabeligleder af Zackenberg, Niels Martin Schmidt, som understreger: ”Det er umuligt at drive en forskningsstation af Zackenberg´s kaliber i et af verdens mest øde steder uden et tæt samarbejde og et rundhåndet driftstilskud”.  Ved at forsætte samarbejdet med den danske stat, ejer Grønland som hidtil Forskningsstationen, mens omkostningerne til drift og vedligehold varetages af Danmark.

 

Kontaktperson: Ministersekretær: Ejner Grønvold, 34 52 12