TAC-kvoten for rejer reduceres med 14 procent

Stemningsbillede

TAC-kvoten for rejer i Vestgrønland for 2015 reduceres til 73.000 tons, 14 procent mindre i forhold til forrige år, som var på 85.000 tons

Naalakkersuisut fastsatte i dag den 30. december 2014, at TAC-kvoten for rejer ved Vestgrønland skal være på 73.000 tons, inklusiv 2.000 tons til EU og 1.939 tons til Canada.  6.100 tons ved Østgrønland, hvoraf de 5.500 tons tildeles EU.

Fiskerirådet har i oktober besluttet at nedsætte en særlig arbejdsgruppe, som skulle arbejde på et fælles forslag til en reje-TAC for Vestgrønland for 2015.

Et særligt hensyn i forhold til fastsættelsen af TAC-en på vestgrønlandske rejer er opretholdelsen af MSC-certificeringen.

TAC’en fra år til år bør ikke reduceres eller øges med mere end 10 procent i forhold til den biologiske rådgivning, med mindre der er meget tungtvejende grunde til det.

TAC´ens kraftige fald skyldes blandt andet den biologiske rådgivning, som nødvendiggør en kraftig reducering af kvoten for 2015 af hensyn til at fastholde MSC-certificeringen.

57 og 43 procent

Naalakkersuisut besluttede, at den samlede TAC skal være på 73.000 tons for Vestgrønland. Heraf reserveres 1.939 tons til Canada, mens 2.000 tons afsættes til EU. Tilbage resterer 69.061 tons til den grønlandske flåde. Mængden fordeles ud fra den eksisterende fordelingsnøgle, som angiver 57 procent til den havgående flåde og 43procent til den kystnære flåde.  39.365 tons til havgående flåde og 29.696 tons til den kystnære flåde.

Østgrønland

Naalakkersuisut besluttede, at kvoten for Østgrønland skal være på 6.100 tons. Det er en reduktion på 26,5 procent i forhold til kvoten på 8.300 tons i 2014.  Af de 6.100 tons reserveres 600 tons til grønlandske selskaber, mens de resterende 5.500 tons tilbydes EU i henhold til fiskeriaftalen mellem EU og Grønland.  

Kontakt: Emanuel Rosing, afdelingschef, departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. E-mail: emanuel@nanoq.gl