Fiskerilicenser for 2015 udstedes i januar

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug forbereder kvoter for fiske og skaldyrsarter for 2015, som skal godkendes af Naalakkersuisut. For flere af kvoterne gælder det, at kvoterne først forventes at blive godkendt af Naalakkersuisut omkring medio januar 2015.

For at fiskeriet ved årets start i 2015 ikke skal påvirkes at dette skal Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug meddele følgende:

 • Alle licenser til joller, dvs. fartøjer under 6 meter, udstedes i disse dage og sendes ud til licenshavere og kommuner.
  Licensudstedelsen er foretaget på trods af at kvoterne ikke er godkendte for 2015. Alle joller fisker på en fælleskvote eller i områder, der er ukvoterede, og derfor kan fiskeriet efter den 1. januar 2015 foregå selvom at kvotestørrelsen endnu ikke er godkendt af Naalakkersuisut. For dem der fisker hellefisk i Nordgrønland vil månedskvoten være den samme som i januar 2014 indtil størrelsen af kvoten for 2015 er bestemt.

 

 • For kystnære fartøjer, der fisker torsk eller hellefisk udenfor forvaltningsområdet Disko, Uummannaq og Upernavik udstedes licenser for 2015 i disse dage
  Alle disse fartøjer fisker på en fælleskvote, eller i områder, der ikke er kvoterede. Licensudstedelsen er derfor foretaget på trods af at kvotestørrelsen for 2015 ikke er godkendt.

 

 • Kystnære fartøjer, der fisker hellefisk i områderne Disko, Uummannaq og Upernavik, vil fortsat bruge deres licens i 2014, hvilket betyder at fiskeriet efter den 1. januar 2015 kan foregå som normalt
  Hellefiskekvoten for 2015 bliver først vedtaget omkring medio januar 2015. Derfor kan man fortsat bruge sin licens i 2014, så fiskeriet kan foregå uden påvirkning af at kvoten ikke er fastsat.

 

 • For kystnære fartøjer, der fisker krabber, skal der indsendes et ansøgningsskema, hvor der bland andet skal oplyses i hvilke områder der ansøges at fiske i
  Ansøgningsskema kan hentes på www.sullissivik.gl Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug vil behandle ansøgninger og udstede licenser. Udstedelsen af licenserne sker på trods af, at kvoter for 2015 ikke er vedtaget. Fiskeri efter krabber sker på fælleskvote og derfor kan fiskeriet forgå som normalt. Fiskerne skal således fortsat bruges deres licens i 2014.

 

 • For kystnære og havgående fartøjer, der fisker rejer, forventes det at årskvotemeddelelser udstedes inden udgangen af denne måned
  Rejefiskeriet vil derfor foregå som normalt

 

 • For havgående fartøjer, der fisker andre arter end rejer, vil der udstedes igangsætningstilladelser
  Kvoterne for arterne som de havgående fartøjer fisker efter forventes at være fartsat medio januar 2015. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug er derfor i dialog med rederierne for at få en oversigt over hvilke fartøjer skal have en igangsætningstilladelse således at fiskeriet kan foregå som normalt.

 

Når kvoterne for 2015 er godkendte af Naalakkersuisut bliver disse fordelt hvorefter fiskerilicenser for 2015 udstedes. De godkendte kvoter vil blive kommunikeret ud på hjemmesiden.

 

Kontaktperson: Emanuel Rosing, afdelingschef, departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. E-mail: emanuel@nanoq.gl