Nye bekendtgørelser om jagtbeviser

Stemningsbillede

Meddelelse vedr. nye bekendtgørelser om jagtbeviser.

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug (APNN) har revideret og opdateret de hidtil gældende Selvstyrets bekendtgørelse nr. 18 af 9. oktober 2012 om erhvervsjagtbeviser samt Selvstyrets bekendtgørelse nr. 17. af 9. oktober 2012 om fritidsjagtbeviser.

Den eneste ændring består i fastsættelse af jagtbevisgebyrets størrelse.

Jagtbevisgebyrets størrelse er justeret fra 200 kr. til 250 kr. for udstedelse af henholdsvis erhvervsjagtbeviser og fritidsjagtbeviser, jf. § 2. stk. 2 i de nye bekendtgørelser, jf. Finanslov 2014.

De nye bekendtgørelser, som træder i kraft den 1. januar 2015 er Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 30. december 2014 om fritidsjagtbeviser og Selvstyrets bekendtgørelse nr. 13 af 30. december 2014 om erhvervsjagtbeviser.

I de reviderede bekendtgørelser om jagtbeviser står, at gebyrets beløbsstørrelse fastsættes af medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug pr. kalenderår på baggrund af det forrige års administrations- og driftsudgifter. Begrundelsen er, at de reelle administrations- og driftsudgifter for de tidligere år har været højere end de vurderede omkostninger forbundet ved udstedelse og heraf tilknyttede omkostninger til jagtbeviset.

Departementet ønsker igen at erindre om muligheden for at ansøge om et jagtbevis og at rapportere fangster via et selvbetjeningssystem på hhv. www.sullissivik.gl samt den nye erhvervsportal på http://prod.businessgreenland.gl.

 

Selvstyrets bekendtgørelse nr.13 af 30. december 2014 om erhvervsjagtbeviser.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 30. december 2014 om fritidsjagtbeviser.

 

 

Yderligere informationer kan fås ved henvendelse hos: Afdelingschef, Amalie Jessen. +299 34 53 04