Fund af 3 brevstemmer i Kommuneqarfik Sermersooq

Pressemeddelelse vedr. fund af 3 brevstemmer i Kommuneqarfik Sermersooq.

Valgnævnet har af Kommuneqarfik Sermersooq modtaget henvendelse af den 22. december 2014 angående fund af 3 brevstemmer den 19.december 2014.

Af henvendelsen fremgår at,

1 stemme relaterede sig til afstemningsstedet Qaqortoq

1 stemme relaterede sig til afstemningsstedet Qeqertarsuatsiaat

1 stemme relaterede sig til afstemningsstedet Nuuk

Valgnævnet har besluttet at man ikke vil åbne de 3 brevstemmer, idet hemmeligheden ved valget ellers ikke vil være der. Det er også usikkert hvorvidt to af brevstemmerne som skulle være sendt videre til afstemningssteder udenfor Nuuk, kunne være nået frem inden valgets afslutning, da stemmerne blev givet dagen før valgdagen den 28. november 2014.

Valgnævnet har udtalt stor kritik af Valgbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq, da kommunen nu flere gange ikke har håndteret brevstemmer i henhold til valglovens bestemmelser. Borgerne må i den forbindelse være sikre på at de bliver serviceret på korrekt vis, og det er desværre ikke sket i dette tilfælde.

Valgnævnet vurderer at der ikke er begået så væsentlige fejl, at valget skal erklæres for ugyldig i henhold til Landstingslov nr. 9 af 31. oktober 1996 om valg til Grønlands Landsting § 50 stk. 2.  

 

Nuuk den 29. december 2014.  

Svend Hardenberg

Formand for Valgnævnet

Tlf. 34 50 00