Grønland og Nordpolen

Danmarks regering og Grønlands selvstyre har indgivet krav på kontinentalsoklen nord for Grønland.

Danmarks regering har sammen med Grønlands Selvstyre den 15. december 2014 afleveret videnskabelig dokumentation for sit krav på kontinentalsokkel nord for Grønland. Det drejer sig om et område på ca. 895.541 km2 uden for 200 sømil fra Grønlands kyst (se kort).

Det videnskabelige datamateriale, der betegnes ”submission”, blev indgivet til den såkaldte Sokkelkommission (the Commission on the Limits of the Continental Shelf, ”CLCS”) gennem FN’s generalsekretær i henhold til den procedure, der er fastlagt i FN’s Havretskonvention, som Kongeriget Danmark ratificerede i 2004.

Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender, Vittus Qujaukitsoq udtaler:

”Submissionen nord for Grønland er en historisk milepæl. Kontinentalsokkelprojektet er et godt eksempel på det gode samarbejde indenfor rigsfællesskabet og med vores arktiske naboer. Det forrige Naalakkersuisut har samarbejdet tæt med regeringen i dette spørgsmål og det nuværende Naalakkersuisut bakker fuldt ud op om dette krav, nu ser vi se frem til de konstruktive møder med Sokkelkommissionen og til de efterfølgende bilaterale forhandlinger med nabokyststaterne”.

Processen har været meget lang og forberedelsen af denne delsubmission begyndte i 2002. Indsamling af seismiske og bathymetriske data såvel som bearbejdning, analyse og tolkning af data er blevet afsluttet i 2014.

I henhold til hele kontinentalsokkelprojektet har der bl.a. været nedsat en Selvstyreledet styregruppe hvis opgave er at varetage den overordnede koordination i forbindelse med indsamling,bearbejdning af data samt indlevering og præsentation af submissionen.

 

Baggrund:

En stat har uden videre adkomst til kontinentalsoklen inden for 200 sømil fra sin kyst. Krav uden for 200 sømil fra kysten skal imidlertid understøttes af særlig dokumentation. Eksperter har på den baggrund siden 2002 indsamlet og bearbejdet data blandt andet fra området nord for Grønland med henblik på indgivelse af submissionen til behandling ved CLCS.

Dette arbejde er udført under det såkaldte Kontinentalsokkelprojekt, der ledes af Uddannelses – og Forskningsministeriet i samarbejde med såvel Udenrigsministeriet og andre rigsmyndigheder som med landsstyrerne for hhv. Færøerne og Grønland.

Submissionen nord for Grønland er det femte område, som Kongeriget Danmark gør krav på. Den første delsubmission – nord for Færøerne – blev indgivet i april 2009, og den følgende vedrørende området syd for Færøerne i december 2010. I juni 2012 indgav Kongeriget Danmark en delsubmission vedrørende området syd for Grønland, og i november 2013 indgav man delsubmissionen vedrørende området nordøst for Grønland.

En omfattende dokumentation fra mange stater afventer allerede behandling af CLCS, og det er derfor vanskeligt at forudsige, hvornår behandlingen af den dansk/grønlandske submission vil blive indledt.

Norges kontinentalsokkel uden for 200 sømil overlapper det dansk/grønlandske krav. Herudover er der potentielt overlap med hhv. Canada, Rusland og USA. Efter behandlingen i CLCS vil det efterfølgende være op til parterne selv at forhandle bilaterale aftaler i de tilfælde, hvor der er overlappende krav.  Disse forhandlinger vil foregå i overensstemmelse med den internationale havrets regler, som fastslået i Ilulissat-Erklæringen fra 2008.

Et sammendrag (”Executive Summary”) af submissionen er lagt på Kontinentalsokkelprojektets hjemmeside: www.a76.dk.

 

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørn Skov Nielsen, på telefon +299 34 56 34.