Den ændrede fiskerilov bliver vedtaget i 2015

Karl Kristian Kruse

Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Karl-Kristian Kruse: Den ændrede fiskerilov vil blive vedtaget i 2015.

Ifølge koalitionsaftalen er der ikke mindre end 10 punkter i aftalen om fiskeriet og landbruget, som det nye Naalakkersuisut vil implementere i de næstkommende år.

De nye tiltag i koalitionsaftalen er, at der skal udstedes ekstra hellefiskekvoter til isfiskeriet i de første tre måneder af året, og om udstedelser af fangstbeviser og fiskerilicenser skal undersøges, hvorvidt kommunerne kan udstede disse.

- På nuværende tidspunkt kan man ikke sige, hvor, hvem og hvor mange tons hellefisk, der skal udstedes til som en ekstra kvote, da der er flere faktorer, som skal evalueres inden man beslutter sig om det nye tiltag. Den er dog tilsigtet for isfiskeri med hundeslæder, siger medlem af Naalakkersuisut for fiskeri, fangst og landbrug, Karl-Kristian Kruse.

Han håber, at udstedelser af fangstbeviser og fiskerilicenser fra kommunerne vil ske i valgperioden, idet man kan gå bort fra den dobbelte administration.

- Vi har i flere år bestræbt os efter, at den tunge administrative procedurer skal smidiggøres. En af vejene er, at overdrage udstedelserne af fangstbeviser og fiskerilicenser til kommunerne, idet kommunerne har bedre kendskab til deres borgere, og hvordan de servicerer dem, siger Karl-Kristian Kruse.

- Det tager uendelig lang tid for en ansøger, som har fået afslag, at få sagsbehandlet sin ansøgning om at få et fangstbevis eller fiskerilicens enten fra kommunen eller Selvstyret. Jeg mener, at sagsbehandlingerne vil lette meget, når kommunerne overtager forvaltningen af disse.

Medlemmet af Naalakkersuisut understreger, at koalitionen har lagt vægt på, at al forædling af fisk skal ske i landet.

- I dag eksporteres eksempelvis hellefisk, som ikke er færdigproduceret. Koalitionens målsætning er, at de skal forædles inden de bliver eksporteret. Et af hovedformålene er at fiskeproducenter skal have direkte adgange til fødevarekæder, så de får mere penge for produkterne.

Det nye Naalakkersuisut går meget op i, at der skal være et ligeværdigt samspil mellem biologer og fiskere, specielt når der fastsættes kvoter.

Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug håber, at den ændrede fiskerilov vil blive færdigbehandlet indenfor et år.

- Da man afholdte fiskeri seminaret i foråret grundlagde deltagerne emnerne til ændringen af fiskeriloven.  Jeg ved, at man har påbegyndt forberedelserne til ændringen af loven. Jeg håber inderligt, at den længe ventede lov vil blive vedtaget i løbet af 2015, understreger Karl-Kristian Kruse.

Følgende punkter er blandt andet med i koalitionsaftalen:

- at kort lægge det grønlandske økonomiske zones fiskerimuligheder. Flere midler til Naturinstituttet.

- at fiskeproducenter og fiskerilicenshavere skal kunne konkurrere på det globale marked.

- at fiskeriflåden skal fornyes. Ved erhvervelse af nyt fartøj skal man ikke miste licensen.

- at fiskeriet skal fremmes i Østgrønland.

- at kød, fjerkræ, grønt og mælkeprodukter skal fremmes.

- at realisere landbrugskommissionens anbefalinger.

-  hjemtagelses proces af fødevareområdet.