Hvid- og Narhvalskvoter for 2015

National og regional hvid- og narhvalkvote 2015.

Naalakkersuisoq for Fangst Karl- Kristian Kruse har besluttet at kvote for fangst af hvid- og narhvaler for kvoteåret 1. januar 2015 – 31. december 2015 skal følge 3 årig kvoteplan. Kvotefastsættelsen sker endvidere under hensyntagen til internationale aftaler, biologisk rådgivning, brugerviden samt høring af Fangstrådet.

Den 31. december 2012 vedtog daværende Naalakkersuisut en 3-årig kvoteplan for fangst af hvid- og narhval.

Kvoterne for 2015 vil være på 350 hvidhvaler og 310 narhvaler per kvoteår i Vestgrønland. Den vedtagne 3 årskvoteplan for Østgrønland er på 88 narhvaler per kvoteår. Fordelen ved en treårig plan er dels at bidrage til at mindske risikoen for potentielle (yderligere) import- og eksportbegrænsninger under CITES og i EU samt at give fangerne mulighed for at tilpasse deres aktiviteter til den forventede fangst.

Kvoterne er fastsat efter rådgivning fra den grønlandske/canadiske fælleskommission for hvid- og narhvaler, Joint Commission on Conservation and Management of Beluga and Narwhal (JCNB) samt inddragelse af brugerviden. De fastsatte kvoter vil med 70 % sandsynlighed sikre, at både hvid- og narhvalbestandene fortsat har en positiv vækst i perioden 2013-2015.

Det skal noteres, at de endelige fangsttal for 2014 vil blive optalt efter 31. december 2014, hvorved der kan forekomme justeringer i forhold 2015 kvoterne.  

D.d. 22. december godkendte Naalakkersuisoq for Fangst, de regionale kvoter for 2015, som er uændrede i forhold til 2014 kvoterne.

Betingelser for fangsten (www.lovgivning.gl)

Fangst af hvid- og narhvaler skal foregå jvf.:

  • Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 29. marts 2011 om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler
  • Alle tidligere licenser er per 1. januar ugyldige, og 2015 licenser med ekstra fangstinformation skal anvendes.

Regionale kvoter for 2015 er som følgende:

Tabel 1: Narhvaler Vestgrønland opgjort per forvaltningsområde

Forvaltningsområde

Kvote 2014 (+restkvote 2013)

Fangst 2014 per 17. december§

Kvote 2015

Qaanaaq

85 – teknisk kvote over 5 år* (+11)

102

85 – teknisk kvote over 5 år*

Savissivik

18

12

18

Upernavik

63 (+9)

101

63

Uummannaq

85

(+10)

68

85

Qeqertarsuaq

20

21

20

Ilulissat

2

2

2

Qasigiannguit

4

3

4

Aasiaat

21

18

21

Kangaatsiaq

6

6

6

Sisimiut

2

(4+3)

0

2

Maniitsoq

2

0

2

Nuuk

2 (1)

0

2

Paamiut

Narsaq

Qaqortoq

Nanortalik

Total Vestgrønland

310 (+38)

333

310

* Qaanaaq tildeles en teknisk kvote på 425 narhvaler fordelt over 5 år 2014 til 2018, da der kan være stor forskel på, hvor mange hvaler som kommer i området.

§ Baseret på antal af udfyldte særmeldingsskema modtaget af APNN per 17. december 2014.

Tabel 2: Narhvaler Østgrønland opgjort per forvaltningsområde

Forvaltningsområde

Kvote 2014 (+restkvote 2013)

Fangst 2014 per 17. december§

Kvote 2015

Ittoqqortoormiit

70 (+22)

63

70

Tasiilaq

18

18

18

Total Østgrønland

88 (+22)

81

88

§ Baseret på antal af udfyldte særmeldingsskema modtaget af APNN per 17. december 2014.


Tabel 3: Hvidhvaler i Vestgrønland opgjort per forvaltningsområde

Forvaltningsområde

Kvote 2014 (+restkvote 2013)

Fangst 2014 per 17. december§

Kvote 2015

Qaanaaq

20 – teknisk kvote over 5 år* (-3)

50

20 – teknisk kvote over 5 år*

Savissivik

#

#

#

Upernavik

131 (+6)

125

131

Uummannaq

21 (+1)

20

21

Qeqertarsuaq

26 (+21)

5

26

Ilulissat

53 (+6)

47

53

Qasigiannguit

7 (+6)

1

7

Aasiaat

17 (+13)

4

17

Kangaatsiaq

28 (+24)

4

28

Sisimiut

30-4 (+17)

9

30

Maniitsoq

12+7 (6)

13

12

Nuuk

5 (+3)

2

5

Paamiut

Narsaq

Qaqortoq

Nanortalik

Total

350 (100)

230

350

* Qaanaaq er blevet tildelt en teknisk kvote på 100 hvidhvaler fordelt over 5 år 2014 til 2018, da der kan være stor forskel på hvor mange hvaler, som kommer i området.

# Omfattes af hvidhvalkvoten til Qaanaaq forvaltningsområde.

§ Baseret på antal af udfyldte særmeldingsskema modtaget af APNN per 17. december 2014.

Overførsel og genfordeling af restkvote

Restkvote fra 2014 kan blive overført til 2015. For at sikre en opdateret overførsel af restkvote, vil Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug (APNN) meddele størrelsen af restkvoten til de berørte kommuner per 1. februar 2015, hvorefter kommunebestyrelsen kan fordele og frigør restkvoten.

Kommunalbestyrelsen bruger den samme procent (%) tildeling mellem fritids- og erhvervsfangere for restkvoten som for kvoten for 2015. Jf. § 11, stk. 2 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 29. marts 2011 om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler, kan kommunalbestyrelsen tildele fritidsfangere 0-10 % af forvaltningsområdets kvote på hvid- og narhvaler.

Genfordeling af restkvote sker på betingelse af, at alle fangsttal styres, at fangsten ikke fritstilles, og at APNN holdes tæt orienteret om genfordelingerne. Medlemmet af Naalakkersuisut vil som hidtil kunne genfordele mellem de enkelte kommuner, medens kommunerne selv styrer interne genfordelinger.

 

For yderligere oplysninger, kontakt:

Afdelings chef Amalie Jessen, tlf: 34 53 04, email: amalie@nanoq.gl