Hvalroskvoter for 2015

Fastsættelse af hvalroskvoter for 2015.

Naalakkersuisoq for Fangst Karl-Kristian Kruse har d. 22. december 2014 godkendt fordeling af kvoter for hvalros for 2015. Dette sker på baggrund af biologisk rådgivning som gælder for perioden 2014-2018:

 

Tabel 1. Oversigt over kvoterne for hvalros for 2013-2015.
Tal i parentes er kvoter jf. den forrige biologiske rådgivning.

Bestand

2013

2014

2015  

Biologisk rådgivning 1)

(Grønland og Canada)

Nordvest

64+10 [-12]2)

(64-3) 86 3)

83 +/-

   93 4)

Vest

61

(61) 69

69 +/-

 100 5)

Øst

18

(18) 18

18 +/-

 20 6)    

I alt

143

(143) 173

173 +/-

 

1)     Rådgivning er inklusive fangst fra Canada/Nunavut og anskudte/mistede dyr.

2)     Qaanaaq fik ekstra kvote på 10 dyr i 2013. Fratræk for overfangster fra forrige år på 12 dyr.

3)     Der er fratrækket overfangster på 3 dyr fra 2013.

4)     Angiver samlet bestands rådgivning, og inkl. anskudte/mistede dyr (3 % for Qaanaaq
området), samt 4 dyr der tildeles Canada/Nunavut.

5)     Samlet rådgivning, inkl. anskudte/mistede (struck & lost på 15% for Vestgrl.), samt 16 dyr som fanges i Canada/Nunavut.

6)     Inklusive anskudte/mistede dyr (struck & lost på 11 % for Østgrønland).

 

Fordeling af kvoter mellem forvaltningsområder 2015

For flere områder/bygder der deler en kvote, er tallet den samlede kvote for samtlige områder/bygder, der fremtræder i rækken (f.eks. Uummannaq, Qeqertarsuaq, Ilulissat, Qasigiannguit og Aasiaat har tilsammen en kvote på 19 hvalrosser).

 

Årsagen til at flere områder deler en kvote er, at hvalrossen i de berørte områder forekommer sporadisk. For at sikre at kvoten opfanges, ønsker Departementet fangsten delt blandt de områder/bygder med lave fangsttal.

 

Fordeling af kvoter for hvalros 2013-2015

Nordvandet

Kvote 2013

Kvote 2014

Kvote 2015 1)

Qaanaaq

(64+10) – (12) 2)

86 [-3] 3)

86

 

Vestgrønland

Kvote 2013

Kvote 2014

Kvote 2015

Upernavik

8

 

 

39

39

Uummannaq

 

 

19

Qeqertarsuaq

Ilulissat

Qasigiannguit

Aasiaat

Kangaatsiaq

8

Sisimiut

22

30

30

Maniitsoq

4

Vestgrønland ialt

61

69

69

 

Østgrønland

Kvote 2013

Kvote 2014

Kvote 2015

Ittoqqortoormiit

11

11

18

Ammassalik

7

7

Østgrønland i alt

18

18

18

1) Jf. lovgivning vil overskridelser fra kvoteåret 2014 blive fratrukket relevant forvaltningsområdes kvote.
     Endelige fangsttal vil blive opgjort i løbet af januar måned.

2) Qaanaaq forvaltningsområde fik ekstra kvote på 10 dyr. 12 dyr blev fratrukket for overfangster fra 2012.

3) Der er fratrukket overfangster på 3 dyr fra 2013.

 

Kvoterne fordeles til kommunerne som træffer afgørelse om hvorledes disse anvendes. F.eks. kan Qaasuitsup Kommunia selv træffe afgørelse om hvor stor del af kommunens samlede kvote kan anvendes til lokalområdets selvforsyning eller til omstrejfende hvalrosser.

Lovgrundlag

I forbindelse med fangst af hvalros er de nærmere bestemmelser beskrevet i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 27. oktober 2006 om beskyttelse og fangst af hvalros.

 

Overføring af ubrugte kvoter – ”Carry-over”

Tidligere har det ikke været praksis at overføre ubrugte kvoter fra et kvoteår til det næste for hvalros. Det skal meddeles at NAMMCO´s videnskabelige komité har konkluderet, at der ikke er biologiske argumenter imod carry-over. Dvs. ikke-opfangede restkvoter fra året før kan overføres til næste kvoteår. Det er den ikke-akkumulerende metode, som skal bruges for første gang og fremadrettet.

 

 Vedlagt som bilag seneste biologiske rådgivning for hvalros.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Afdelingschef Amalie Jessen, tlf: 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl