Grønlands og Færøernes gensidige kvoter for 2015

Fiskeriforhandling mellem Grønland og Færøerne om gensidige kvoter for 2015

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har den 4. og 5. december 2014 på embedsmandsplan forhandlet med Færøerne om gensidige fiskerirettigheder for 2015. Forhandlingerne fandt sted i København.

Protokol for 2015

Parterne har opnået enighed om Grønlands fiskeri i færøsk farvand og Færøernes fiskeri i grønlandsk farvand.

I aftalen for 2015 fastholdes Grønlands kvote på sild i færøsk farvand på 2.100 tons sild. Derudover er Grønlands adgangen til at fiske blåhvilling i færøsk farvand blevet større i 2015, 5.500 tons mod 5.000 tons i 2014. Grønland har afstået sin adgang til 60 fiskedage efter bundfisk i færøsk zone, da disse ikke har været udnyttet i de sidste par år pga. nedadgående kvoter. Ligeledes har Færøerne afstået deres 100 tons rejer pga. af nedadgående kvoter og ringe udnyttelse af kvoten.  

Færøernes adgang til fiskeri i grønlandsk zone opretholdes uændret på de andre arter i forhold til 2014. 

Fiskerierhvervet var igen i år repræsenteret ved forhandlingerne. De grønlandske redere og erhvervslivets repræsentanter, som deltog i forhandlingerne, vurderer sammen med Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, at forhandlingsresultatet for næste års fiskeri er tilfredsstillende.

NAFO 3L

Rejer i NAFO (Northwest Atlantic Fisheries Organization - området ved Grand Banks) 3L blev ved NAFO årsmødet i september måned lukket for fiskeri og derfor indgik partnerne ikke nogen aftale om fordeling af kvoten for 2015.

 

Yderligere oplysninger kontakt afdelingschef Emanuel Rosing.

E mail: emanuel@nanoq.gl.