Fiskeri mellem Grønland og Rusland

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har den 2. december 2014 indgået aftale om fiskeri mellem Grønland og Rusland for 2015.

Aftalen baserer sig på fiskeriaftalen mellem Grønland og Rusland af 7. marts 1992.

Forhandlingerne om fiskerirelationerne for 2015 mellem Grønland og Rusland blev gennemført på embedsmandsplan i Murmansk i dagene 1. og 2. december 2014.

Aftalen danner grundlag for det grønlandske fiskeri i russisk farvand og det russiske fiskeri i grønlandsk farvand i 2015.

De russiske hellefiskekvoter i Grønland er på samme niveau som i 2014, imens rødfisken er reduceret med 200 tons. Mængden af torsk til Grønland er reduceret med 225 tons pga. en nedadgående biologisk rådgivning dvs. at den grønlandske torskekvote i russisk farvand i 2015 er på 5.100 tons. Mængden af kuller og rejer er den samme som i 2014.

Det er erhvervslivets repræsentanter samt Departementets vurdering, at aftalen mellem Grønland og Rusland er af stor værdi for begge lande, og at kvotebyttet for 2015 er meget tilfredsstillende i henhold til prisudviklingen. Den opnåede aftale med Rusland skal senere forelægges for den nye Naalakkersuisut til endelig godkendelse.

Nedenfor følger tabel for 2015-protokollen, samt mængder fra tidligere år i tons:

Land

Art

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Grønland i
Barentshavet

Torsk

2.400

3.450

4.450

5.000

5.300

5.900

5.325

5.100

Kuller

700

1.050

1.350

1.500

1.500

530

 500

 500

Rejer

0

0

0

0

0

0

500

500

Bifangst

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

Rusland i Østgrønland

Rødfisk

2.100

2.300

2.600

3.350

1.200

1.100

700

500

Hellefisk

775

1.175

1.375

1.375

1.375

1.375

600

600

 

Bifangst

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

Rusland i Vestgrønland

Hellefisk SV

775

1.075

1.225

1.225

1.225

1.225

1.225

1.225

Hellefisk NV

575

600

650

650

550

550

550

550

Bifangst

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

For yderligere oplysning kontakt:

Afdelingschef Emanuel Rosing, emanuel@nanoq.gl.