Vinderne af idekonkurrencen udpeget

2.y på GUX i Sisimiut blev vindere af konkurrencen om forslag til initiativer mod frafald på uddannelserne.

Arbejdsgruppen til mindskelse af frafald på uddannelserne afholdt i september måned en idekonkurrence for elever og studerende på landets uddannelsessteder, og 8 uddannelsessteder deltog i konkurrencen.

Formålet med konkurrencen var at give arbejdsgruppen inspiration til nye projekter, men det var lige ligeså vigtigt for arbejdsgruppen at få de unge til at drøfte årsager og løsninger på frafaldsproblematikken.

Blandt de mange gode forslag valgte arbejdsgruppen at præmier 2.y fra GUX i Sisimut, som havde arbejdet grundigt og systematisk med frafaldsproblematikken.

En gruppe havde fokus på de unge under 18 år, som de foreslog får en plejefamilie indtil de lærer at klare sig selv.

En anden gruppe beskrev kompleksiteten mht. årsagerne til frafald og de forskellige tilbud, der allerede eksisterer for at få hjælp. Derudover foreslog de sommerkurser for de kommende studerende, hvor også forældrene inddrages samt en styrkelse af danskkundskaberne, da mange studerende har svært ved at følge med i undervisningen.   

Præmien på kr. 10.000 kan eleverne anvende til studierejse eller andre arrangementer på skolen dog ikke til festarrangementer.

 

Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta

Med venlig hilsen

Poul Jørgensen

Formand for arbejdsgruppen