Mindre kontakttid - bedre tid til patienter

Lægetelefonen: Reducering af kontakttid frigiver mere tid til behandling af patienter

Fra d. 8.december 2014 er lægetelefonen på Dronning Ingrids Sundhedscenter i Nuuk åben mellem 8.15 – 8.30 i hverdagene på telefon 80 11 11.

Antallet af opkald til lægetelefonen er steget støt over en lang periode. For borgerne har det betydet, at personalet har haft mindre tid til personlige konsultationer med patienten. Borgere, der ringer ind i telefontiden, kommer som hidtil stadig i kø til at tale med en sundhedsfaglig person.

Ledende regionslæge Jesper Olesen udtaler:
- Det aktuelle tiltag er for at sikre, at de folk der kommer i telefonkøen bliver serviceret og modtager en sundhedsfaglig vurdering samme dag. 

Dronning Ingrids Sundhedscenters tilbud
Når du ringer til lægetelefonen, er det for visitation, undersøgelser og tidsbestilling.
De øvrige tilbud hos Dronning Ingrids Sundhedscenter er listet op nedenstående og kan altid findes på sundhedsportalen www.peqqik.gl 

LÆGETELEFON

Gratis på 80 11 11, visitation til undersøgelser og tidsbestilling:

Åbningstider for tidsbestilling: 08.15 – 08.30 ( fra 8. december 2014)


AKUT

Ambulancetelefon 344 112 benyttes ved ulykke og livstruende sygdom.

E-LÆGEN

www.doktor.gl benyttes ved generelle spørgsmål og fornyelse af recepter.

ÅBNINGSTIDER

Receptionens har åbent alle hverdage kl. 8.00 - 15.30

Henvendelse udenfor receptionens åbningstid på 34 44 00


RECEPTIONEN

• Tid til børneundersøgelse, vaccination og graviditetstest.

• Afbestilling af tid

• Undersøgelse for kønssygdomme, chlamydia og gonorré

• Vejledning i sundhedscenterets tilbud


ATTESTER

Kørekort-, søfartsattester m.m. ved personligt fremmøde torsdage kl.14.45, medbring attesten,


SUNDHEDSPLEJEN

Telefontid hverdage mellem 8.00 – 9.00 på telefon 34 44 70

HJEMMESYGEPLEJERSKEN:

Telefontid hverdage mellem 8.00 – 9.00 på telefon 34 44 35

LIVSSTILSAMBULATORIET SAMT RYGESTOP

Tirsdag, onsdag, fredag 8.15-8.45

Telefon 34 44 22

For yderligere oplysninger kontakt:

Ledende regionslæge Jesper Olesen på e-mail: jeol@peqqik.gl