Torskekvoten er forhøjet med 2.000 tons

Naalakkersuisut har med tilslutning fra partilederne givet tilladelse til at kvoten til kystnært fiskeri efter torsk forhøjes med 2.000 tons. En forhøjelse fra 16.500 tons til 18.500 tons torsk.

KNAPK har ønsket at forhøje kvoten kystnært fiskeri efter torsk på Vestgrønland, og Naalakkersuisut behandlede ansøgningen, i går, den 26. november.

Forhøjelsen skal sikre, at fiskeriets kontinuitet på hav såvel som på land kan fortsættes.

Da fiskeristoppet i det kystnære torskefiskeri vil give kortvarige negative samfundsmæssige konsekvenser for resten af året under denne specielle og svære situation med høj arbejdsløshed, og for at hjælpe ikke alene fiskerne, men også ansatte i produktionen og samfundets som helhed, godkendte Naalakkersuisut indstillingen om at forhøje torskekvoten med yderligere 2.000 tons.