Ny budgetopfølgning for Selvstyret

Budgetopfølgningen ultimo september 2014 viser i hovedtræk et forventet DAU-underskud for hele året 2014 på i alt 200 mio. kr. mod et budgetteret DAU-underskud på 51,4 mio. kr. i finansloven for 2014 incl. tillægsbevillinger.

Det forventede resultat er ikke mindst påvirket af en tillægsbevilling på 174 mio. kr. i forbindelse med en fremrykning af renoverings- og anlægsopgaver ud fra et ønske om at nedbringe arbejdsløsheden i landet.

Herudover viser budgetopfølgningen, at de forventede indtægter er væsentligt mindre end forventet. Dette skyldes en række forhold.

Skatte- og afgiftsindtægterne forventes at være ca. 100 mio. kr. mindre end budgetteret. En afvigelse på 1 % på skatter- og afgifter svarer til en afvigelse på ca. 20 mio. kr. Hovedårsagen er primært den økonomiske afmatning i samfundet, som udover større arbejdsløshed medfører færre skatteindtægter, borgerne har færre penge til forbrug, som igen medfører færre indtægter fra eksempelvis indførselsafgifter og stempelafgifter. Det er hovedsageligt mindre indtægter på henholdsvis alkohol og tobak som giver mindre indtægter end budgetteret, og derudover har makrelafgiften givet 20 mio. kr. mindre end budgetteret.

Det forventede provenu fra salg af nyere lejeboliger i Nuuk ejet af Illuut A/S er betydelig mindre end forventet, ligesom den budgetterede udbyttebetaling fra RAL ikke realiseres. Indtægterne fra partnerskabsaftalen fra EU bliver ligeledes mindre end forudsat.

De lavere end budgetterede indtægter på en række områder må forventes at give anledning til justering i basisbudgettet til det kommende nye forslag til finanslov for 2015.

Der er på driftsbevillingerne anvendt 66,7 % af årets budgetterede resultat. Det betyder, at der ved udgangen af september måned er et vist forventet mindre forbrug i forhold til at ¾ af budgetåret er gået.

For driftsbevillingerne er det værd at bemærke, at sundhedsvæsenet ikke forventer at have et merforbrug i finansåret 2014, hvilket dermed vil være første gang i en længere årrække.

Nærmere detaljer om budgetopfølgningen forefindes her.

 

 

 

Kontaktperson:
Ministersekretær Aviâja Olsen på telefon 34 52 12.