Kandidat forkert opført som bosiddende i Nuuk

Valgnævnet har desværre konstateret at en vælger fra Inuit Ataqatigiit, Nuka Ole Berthelsen, står opført som bosiddende i Nuuk på stemmesedlen til Inatsisartutvalget den 28. november 2014.

Nuka Ole Berthelsen er bosiddende i Maniitsoq.

Valgnævnets Sekretariat har ved registrering af kandidaterne ved en beklagelig fejl forvekslet gadenavne som ligner hinanden i Nuuk og i Maniitsoq, og dermed skrevet Nuuk som bosted ud for Kandidaten.

Vælgere bør derfor under stemmeafgivning iagttage at kandidaten er bosiddende i Maniitsoq.

Kandidaten vil dog stå opført som bosiddende i Maniitsoq i opslag i valglokaler og stemmerum.

Valgnævnet beklager situationen og vil ved den kommende revision af valgloven præcisere kravene, herunder oplysning om bopæl.

Stemmesedlerne er trykt og sendt videre ud til alle afstemningssteder på kysten.

Nuuk den 20. november 2014.

Hans-Erik Bresson
Valgnævnets Sekretariat på
Valgnævnets vegne.