Stop for kystnært fiskeri efter hellefisk

Fiskefartoej

Stop for kystnært fiskeri efter hellefisk med jolle i forvaltningsområde Disko Bugt.

Det skal hermed meddeles, at det kystnære fiskeri efter hellefisk med jolle i forvaltningsområde Disko Bugt stopper torsdag den 20. november 2014, da jollekvoten i Disko Bugten er ved at være opfisket.

Lukningen gælder kun de områder af Disko Bugten, hvor der foretages kvotetræk.

Den 20. november 2014 bliver således også den sidste indhandlingsdato for joller.

Fiskeriet genåbnes den 1. december 2014 med en månedskvote på 280 tons.

Der må ikke fiskes eller udsættes fiskeredskaber før 1. december 2014.

Yderligere informationer kan fås ved henvendelse hos:

Souschef
Niels J. Laursen
Grønlands Fiskerilicenskontrol
Tlf. nr. +299 34 50 00
E-mail: nijl@nanoq.gl