Indstillingsberettigede til ligestillingsrådet

Det nuværende Ligestillingsråds funktionsperiode udløber den 31. december 2014. Der skal derfor vælges et nyt Ligestillingsråd for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018.

I 2013 blev Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder vedtaget.

Heri står bl.a., at Naalakkersuisut skal nedsætte et politisk uafhængigt ligestillingsråd efter indstilling herom fra Organisationer, foreninger, institutioner.

Det nuværende Ligestillingsråds funktionsperiode udløber den 31. december 2014. Der skal derfor vælges et nyt Ligestillingsråd for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018.

I henhold til loven skal Ligestillingsrådet bestå af 7 medlemmer, hvortil Naalakkersuisut udpeger 1 formand og 6 øvrige medlemmer efter indstilling herom fra:

- Organisationer, der arbejder for lønmodtagere eller arbejdsgivere

- Organisationer, foreninger, institutioner mv., der arbejder med børn og unge eller for børn og unge

- Organisationer, foreninger, institutioner mv., der arbejder med uddannelse, skole eller forskning, samt

- Organisationer, foreninger, institutioner mv., der arbejder med kønsroller eller det enkelte køns interesser og rettigheder

Indstillede kandidater skal have indsigt i:

1) Forholdene på arbejdsmarkedet, herunder både lønmodtageres og arbejdsgiveres rettigheder, pligter og interesser.

2) Børn og unges rettigheder og interesser, herunder trivsels-, udviklings- og uddannelsesforhold.

3) Kønnenes sociale og samfundsmæssige roller, herunder det enkelte køns rettigheder og interesser.

Alle organisationer, institutioner mv., der arbejder med eller for arbejdsmarkedet, børn og unge, uddannelse og forskning samt kønsroller er berettiget til at indstille kandidater til ligestillingsrådet.

Det eneste krav, der stilles til de indstillede kandidater, er, at de besidder indsigt i et eller flere af de områder der er nævnt ovenover.

Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling har udarbejdet en liste over indstillingsberettigede til Ligestillingsrådet, som er opdelt herunder:

Organisationer, der arbejder for lønmodtagere eller arbejdsgivere

SIK

PIP

AK

IMAK

Akademikernes sammenslutning i Grønland

Grønlands arbejdsgiverforening

NUSUKA

Organisationer, foreninger, institutioner mv., der arbejder med børn og unge eller for børn og unge

KANUKOKA

Kommuneqarfik Sermersooq

Kommune Kujalleq

Qeqqata Kommunia

Qaasuitsup Kommunia

Børnetalsmanden

Tulararfik

Sorlak

MIBB

NAKUUSA

Foreningen Grønlandske Børn

SPS

NUIF

Inooqat

Natteravnene

Nanubørn

Kalaallit Røde Korsiat

Red Barnet Grønland

Organisationer, foreninger, institutioner mv., der arbejder med uddannelse, skole eller forskning

KANUKOKA

Kommuneqarfik Sermersooq

Kommune Kujalleq

Qeqqata Kommunia

Qaasuitsup Kommunia

Ilimmarfik

Organisationer, foreninger, institutioner mv., der arbejder med kønsroller eller det enkelte køns interesser og rettigheder

De grønlandske kvindeforeningers sammenslutning

Landsforening for krisecentre

Det Kriminalpræventive Råd

Mandegrupperne

8. marts gruppen Nuuk

Departementet skal anmode organisationer, foreninger, institutioner mv., der mener at være indstillingsberettigede i henhold til loven, men som ikke er nævnt i listen over indstillingsberettigede, om at give meddelelse herom til departementet senest den 26. november 2014.

 

For yderligere information, kontakt:

Line Hasselriis, fuldmægtig
Toqq/direkte 345708
land@nanoq.gl

 

Foto: Angu Motzfeldt