Berigtigelse til Nuuk TV

Nuuk TV’s to indslag onsdag den 12. november 2014, der omhandler embedsværkets håndtering af Aleqa Hammonds bilagssag, har ukorrekte oplysninger.

Nuuk TV påstod i det første indslag, at Departementschef Svend Hardenberg og direktør Mininnguaq Kleist har oprettet en skjult konto. I det andet indslag påstod Nuuk TV, at Svend Hardenberg oprettede ”en intern konto, der fik regningen af vejen”.

Først skal der gøres opmærksom på, at ingen kan oprette skjulte konti i Grønlands Selvstyre. Den Centrale Regnskabsafdeling (DCR) har helt faste konti, som ingen kan ændre ved og en konto kan ikke oprettes uden DCR’s godkendelse.

Den interne konto, der var tale om i begge indslag er en interimskonto, som er en standard konto og en fast del af DCR’s kontoplan. Alle enheder har en sådan konto, til brug for mellemregninger, indtil at de rigtige konteringer kan påføres de enkelte udgiftsposter.

I Grønlands Selvstyres Regnskabshåndbog står der, at der på kontoen (interrimskontoen) midlertidigt kan bogføres beløb, der ikke umiddelbart kan placeres. Der kan f.eks. være tale om modtagne regninger, hvor udgiften skal betales af anden enhed eller der mangler dokumentation. Der kan også være tale om andre beløb, hvor der mangler bilag/dokumentation.

 

For yderligere oplysninger, kontakt Svend Hardenberg på telefon +299 34 51 03 eller
e-mail 
svha@nanoq.gl.