Aflevering af IA´s partikandidatliste godkendt

Valg

Valgnævnet godkender IA´s partikandidatliste som rettidigt indleveret

Valgnævnet har på møde den 10. november 2014 godkendt IA´s partikandidatliste som rettidigt indleveret.

Valgnævnet besluttede også, at Valgnævnet offentliggør sagens behandling på internettet, og udsender en pressemeddelelse herom. Sagens behandling bliver lagt ud på hjemmesiden når oversættelse foreligger.

 

Læs bilag.

 

På valgnævnets vegne

Svend Hardenberg
Formand for Valgnævnet

 

For yderligere oplysninger kontakt Valgnævnets formand Svend Hardenberg på telefon tlf. 34 50 00.