Fiskefartøjer i Uummannaq kan begynde at fiske

Fiskefartøjer over seks meter i forvaltningsområde Uummannaq kan i dag begynde at fiske efter hellefisk. Fiskefartøjerne har en kvote på 379 tons, som de kan fiske for resten af året.

I juni tillagde Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug hellefisk kvoten for fiskefartøjer over seks med 379 tons. Desværre er tillægget af kvoten for fartøjer over seks meter ikke blevet registreret i oversigten for kvoteoptaget.

I forrige uge blev Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug opmærksom på dette meget beklagelige fejl, i forbindelse med revision af kvoter og fangstrapporteringer for fartøjer i Uummannaq.

Kvotestørrelsen på hellefisk i forvaltningsområde Uummannaq, der kan fiskes med fartøjer over seks meter, for i år er på 2.768 tons og ikke 2.389 tons, som ellers er anført i kvoteoptaget.

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug beklager hændelsen og tager den dybt alvorligt.

Der er 37 fiskefartøjer over seks meter med havnekending fra Uummannaq. 29 har stadig års restkvoter. Otte fartøjer har opfisket deres årskvote.

Fartøjsejere, som har opfisket deres årskvote kan få tilladelse til at fortsætte fiskeriet efter den 15. november i år, hvis de sender en ansøgning om tilladelse til at fiske efter denne dato.

Ansøgning om overførsel af kvote til næste år skal sendes til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, senest to uger før fiskeriet begynder.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om, hvilke områder man ønsker at fiske i, og angivelse af den mængde, der ønskes fisket i år, eller overført til det næste år.

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug meddelte den 14. oktober 2014, at fiskefartøjer over seks meter i forvaltningsområde Uummannaq har opfisket deres årskvote for hellefisk i kvoteområdet.

For yderligere oplysninger kontakt souschef Niels J. Laursen, Grønlands Fiskerilicenskontrol, på
telefon +299 34 50 00, eller E-mail
nijl@nanoq.gl.