Fisk en del af årskvoten for næste år

Fiskefartoej

Et fiskefartøj over seks meter i forvaltningsområde Diskobugten, Uummannaq og Upernavik, der har opfisket sin kvote i år, kan få tilladelse til at fortsætte fiskeriet efter den 15. november i år.

Ifølge § 7 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 17. juli 2014 om licens og kvoter til fiskeri skal

alle fangster efter den 15. november frem til 31. december fratrækkes næste års kvote.

Endvidere kan fiskefartøjer over seks meter, som ikke har opfisket en del af sin kvote i år, få forhøjet kvoten for næste år, svarende til den uopfiskede hellefisk fra i år.

Dog skal den overførte kvote være opfisket senest 1. juli, og kan kun fiskes i de områder, hvor den samlede kvote i forvaltningsområdet ikke blev opfisket i år.

Ansøgning om tilladelse til at fiske efter 15. november og ansøgning om overførsel af kvote til næste år skal sendes til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, senest to uger før fiskeriet begynder.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om, hvilke områder man ønsker at fiske i, og angivelse af den mængde, der ønskes fisket i år, eller overført til det næste år. 

Kontaktperson: Emanuel Rosing, afdelingschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. E-mail: emanuel@nanoq.gl