Godkendt VVM for en ny havn i Nuuk

Naalakkersuisut har godkendt VVM redegørelsen for anlæggelse af ny havn i Nuuk. VVM redegørelsen for Nuuk Havn belyser de miljø-mæssige forhold, som er forbundet med etableringen af den nye havn.

VVM redegørelsen konkluderer, at der ikke er væsentlige miljøpåvirkninger forbundet med udvidelsen af havnen. Der er ifølge redegørelsen kun mindre miljøpåvirkninger, såsom eksempelvis støj i anlægsfasen, og redegørelsen beskriver, hvordan uønskede miljøeffekter kan afværges.

Inden Naalakkersuisuts godkendelse af VVM redegørelsen har den været lagt ud til offentlig høring. Godkendelsen er nu givet med en række vilkår, som er med til at sikre, at de negative påvirkninger af miljøet afværges.

VVM redegørelsen for Nuuk Havn er den første VVM, som er udarbejdet og godkendt, efter at den nye miljøbeskyttelseslov trådte i kraft den 1. januar 2012.

Hidtil har vi kun set VVM redegørelser indenfor råstofområdet, som er lavet i henhold til råstoflovens bestemmelser.

Naalakkersuisuts afgørelse samt klagemuligheder vil blive annonceret på Selvstyrets hjemmeside samt i landsdækkende og lokale medier.

 

Kontaktperson:

Afdelingschef

Mette Skarregaard Pedersen

Tlf.: (+299) 345122

Mobil: (+299) 529844