Kandidatanmeldelsesfrist til Inatsisartutvalget

Vedrørende kandidatanmeldelsesfrist til Inatsisartutvalget

Fristen til anmeldelse af kandidater til Inatsisartutvalget udløber 3 uger før valget, d.v.s.

Fredag den 7. november 2014 kl. 12:00

Kandidatanmeldelsen skal indgives til en valgbestyrelse.

 

Man kan stille op som kandidat for et parti, som kandidat uden for partierne (enkeltkandidat) eller som kandidat uden for partierne i kandidatforbund.

 

Anmeldelse af kandidater, som opstiller uden for partierne, skal være underskrevet af mindst 40 og højst 50 vælgere som stillere.

 

En kandidat kan tilbagekalde en indgivet kandidatanmeldelse overfor kommunens valgbestyrelse senest kl. 12:00, 3 uger før valget, d.v.s. fredag den 7. november 2014 kl. 12:00.  

Nuuk ulloq 4. november 2014

 

Attaveqarfissat: Qinersinermut Ataatsimiititaliaq oqar. 34 50 00

Kontakoplysninger: Valgnævnet, Tlf. 34 50 00