Fremlæggelse af valglister til Inatsisartutvalget

Valg

Vedrørende fremlæggelse af valglister til Inatsisartutvalget.

I forbindelse med valg til Inatsisartut skal valglisten fremlægges i samtlige afstemningssteder senest torsdag den 6. november og fredag den 7. november 2014.

Vælgeren kan således sikre sig, at vælgeren er optaget på valglisten.

Enhver som mener, at vedkommende eller en anden er udeladt af eller optaget på listen uden grund kan, senest 2 hverdage efter udløbet af den tid, hvori valglisten har været fremlagt, skriftligt over for kommunens valgbestyrelse fremsætte klage, ledsaget af en kort begrundelse for klagen.

  

Nuuk ulloq 4. november 2014

Kontakoplysninger: Valgnævnet, Tlf. 34 50 00