Torskekvoten er forhøjet med 1.500 tons

Naalakkersuisut har med tilslutning fra partilederne givet tilladelse til at kvoten til kystnært fiskeri efter torsk forhøjes med 1.500 tons. Det betyder, at fiskeriet kan foregå indtil udgangen af dette år.

KNAPK har ønsket at forhøje kvoten kystnært fiskeri efter torsk på Vestgrønland, og Naalakkersuisut har første gang behandlet ansøgningen den 26. oktober.

Forhøjelsen skal sikre, at fiskeriets kontinuitet på hav såvel som på land kan fortsætte indtil udgangen af 2014. 

Fiskeriet efter torsk i 2014 har været noget højere end 2013. Årskvoten er på 15.000. Det har betydet, at kvoten blev opfisket i oktober.

KNAPK har i sin egenskab som medlem af fiskerirådet fremsat forslaget.

Pinngortitaleriffik har givet udtryk for at en mindre forhøjelse af kvoten på 10 procent ikke vil påvirke bestandens positive udvikling.

Forslaget om kvoteforhøjelse har været igennem en høringsrunde hos Fiskerirådet.

 

Kontaktperson: Emanuel Rosing, afdelingschef, departementet for fiskeri, fangst og landbrug. E-mail: emanuel@nanoq.gl.