Bevilling til naturressourceprojekt

Nordisk Ministerråds Samarbejdskomité har, ved møde i Stockholm d. 27. oktober 2014, bevilget 1 mio. DKK til et grønlandsk foreslået naturressourceprojekt som politisk prioritet under Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram.

Projektet vil aktivere et fællesnordisk - arktisk samarbejde for at øge demokratisk borgerinddragelse i beslutningsprocesser omkring brugen af naturressourcer.

Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug i Grønland vil lede projektet i samarbejde med repræsentanter udpeget af hver af de nordiske landes institutioner, der er ansvarlige for forvaltningen af naturressourcer.

Projektarbejdet vil blive superviseret af en faglig baggrundsgruppe med deltagere fra Grønlands Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug (formand); KNAPK(Sammenslutningen af Fiskere og Fangere); SLiCA(Survey of Living Conditions in the Arctic); Grønlands Naturinstitut; Nordisk Fond for Miljø og Udvikling; International Centre for Reindeer Husbandry; SnowChange og ELOKA (Exchange for Local Observations and Knowledge of the Arctic).

Institutioner fra alle de arktiske lande vil blive inviteret til at deltage i projektet.

De oprindelige folk og den lokale befolkning i Arktis har stor indsigt i naturen. Men i dag bliver deres viden sjældent brugt systematisk i den politiske proces.

Nordiske myndigheder og forskere har i flere tidligere projekter i samarbejde med lokale beboere udviklet værktøjer, der kan ’åbne dørene’ for oprindelige folks og de lokale menneskers viden. De nye værktøjer går ud på, at de lokale beboere, der færdes i naturen, selv indsamler viden om naturen.

Når traditionel og lokal viden optegnes og formidles på en systematisk måde, på baggrund af informationer, der indsamles hele året rundt, vil den have en større chance for at blive hørt i den politiske beslutningsproces omkring levevilkår og ressourceudnyttelse i lokalsamfundet.

Med Nordisk Ministerråds bevilling kan der nu igangsættes udarbejdelse af konkrete værktøjer, som kan bruges til kontinuerlig indsamling og formidling af lokal viden om fiskeri, fangst, natur, vejr og klima.

De nye værktøjer vil gøre det nemmere for lokale fiskere og fangere at deltage i drøftelser af hvad der foregår i naturen, og hvordan bæredygtig udvikling kan sikres, herunder hvorvidt egen tradition og adfærd skal ændres.

På sigt kan øget inddragelse af borgerviden være med til at fremme økonomisk overlevelse i de mindre lokalsamfund, uden at stride mod bæredygtig udvikling. De nye værktøjer er særligt vigtige for de mange mennesker i verden, som er afhængige af naturens ressourcer og ofte lever i udkantsområder, og som bliver hårdest ramt af klimaændringer.

Kontaktpersoner for yderligere info: Birgitte Jacobsen bija@nanoq.gl og Nette Levermann nele@nanoq.gl