Stop for kystnært fiskeri efter torsk

Det skal hermed meddeles at det kystnære fiskeri efter torsk stopper torsdag den 30. oktober 2014, da kvoten er ved at være opfisket. Denne dato bliver også sidste indhandlingsdato.

Redskaber skal senest optages samme dag.

Yderligere informationer kan fås ved henvendelse hos: 

Souschef
Niels J. Laursen
Grønlands Fiskerilicenskontrol
Tlf. nr. +299 34 50 00
E-mail: nijl@nanoq.gl