Flytning af 19 moskusokser til Nanortaliks opland

Kommune Kujalleq har i perioden fra den 16. til 19. august i samarbejde med Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug flyttet 19 moskusokser fra Ivittuut til bunden af Sermilik ved Nanortalik.

Den væsentligste grund til flytningen af moskusokserne er at erhvervsfangerne fra Kommune Kujalleq i fremtiden skal have mulighed for at fange moskusokser i deres egen kommune, når antallet af dyr er blevet tilstrækkeligt stort. På nuværende tidspunkt er moskusokserne totalfredede.

Som det er i dag, skal fangerne fra Kommune Kujalleq sejle helt til Ivittuut for at nedlægge moskusokser.

Som bekendt hører Ivittuut under Kommuneqarfik Sermersooq.

Departementet havde i planlægningsfasen krævet, at vegetationsforholdene i bunden af Sermilik, som er moskusoksernes fremtidige fødegrundlag, skulle undersøges grundigt.

Endvidere havde departementet stillet krav om, at der skulle udarbejdes en forvaltningsplan for moskusokserne i området, og at Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland skulle deltage i flytningen af moskusokserne.

Ifølge planen skulle 30 moskusokser indsamles og flyttes.

Holdet, som flyttede dyrene var på 12 mand og bestod af en dyrlæge fra veterinær og fødevaremyndigheden, en dyrlæge udefra, to jagtbetjente fra Grønlands Fiskeri Licens Kontrol, og medarbejdere fra Kommune Kujalleq samt besætningsmedlemmer fra fartøjet, Usisoq.

Der blev indsamlet 12 køer samt syv tyre. Dyrene var 1- og 2-årige. Grønlands Naturinstitut havde stillet krav om en nogenlunde ligelig fordeling mellem kønnene.

Moskusokserne skal i fremtiden danne grundlag for en bæredygtig moskusoksefangst i området. Dyrene vil blive holdt under opsyn af Kommune Kujalleq.

 

Nærmere information kan fås ved henvendelse hos Afdelingschef Amalie Jessen, amalie@nanoq.gl, tlf. 34 53 04