Årets jagt på lomvier og edderfugle er skudt i gang

Appat lomvier

Den 1. september og 15. september begyndte efterårs- og vinterjagten på edderfugle og lomvier, jf. nedenfor.

I området fra Kap Farvel til Qeqqata Kommunia’s nordlige grænse er jagtperioderne som følger:

Polarlomvie                          15. oktober - 28/29. februar

Lomvie                                 15. oktober - 28/29. februar

Edderfugl                             15. oktober - 15. marts

Kongeedderfugl                    15. oktober - 28/29. februar

I området fra Qeqqata Kommunia´s nordlige grænse til Qaanaaq forvaltningsområde’s nordlige grænse samt Østkysten gælder følgende jagtperioder:

Polarlomvie                          1. september - 28/29. februar

Lomvie                                 1. september - 28/29. februar

Edderfugl                             15. oktober - 31. marts

Kongeedderfugl                    15. oktober - 28/29. februar

Departementet for Fangst vil i den forbindelse informere om gældende regler for fangsten jf. Bekendtgørelsen nr. 8 af 2. marts 2009 om beskyttelse og fangst af fugle.

For personer med erhvervsjagtbevis er det tilladt at fange op til 30 fugle pr. døgn.

For personer med fritidsjagtbevis er det tilladt at fange op til 5 fugle pr. døgn.

Der kan ikke opspares dagskvoter, hvor der ikke er foretaget jagt eller hvor dagskvoten ikke er opbrugt.

En kvote er personlig og kan ikke overdrages.

Et udkast til bekendtgørelse om beskyttelse og fangst af fugle vil blive sendt i offentlig høring. Det er derfor vigtigt at holde sig orienteret herom.

 

Nærmere information kan fås ved henvendelse hos Afdelingschef Amalie Jessen, amalie@nanoq.gl, tlf. 34 53 04