De nuværende servicekontrakter forlænges

Helikopter

Naalakkersuisut er tilfredse med, at der er skabt klarhed om beflyvningen i 2015.

Baggrunden for beslutningen var, at Naalakkersuisut d. 24. september fremsendte resultaterne af en intensiv forhandlingsrunde med operatørerne til godkendelse til Skatte- og Finansudvalget.

Resultatet af forhandlingerne medførte en forhøjelse af serviceniveauet og rabatter til pensionister, uden at det krævede tilførsel af ekstra midler.

Skatte- og Finansudvalget har ønsket at videreføre de eksisterende kontrakter, efter der blev udskrevet valg.

Naalakkersuisut har derfor efter anmodning fra Skatte- og Finansudvalget fremsendt forslag om at forlænge de eksisterende servicekontrakter med 1 år.

Kontrakterne forlænges med udgangspunkt i de eksisterende billetpriser.

Passagererne vil derfor ikke opleve ændringer i service eller i billetpriser som følge af forlængelsen.

Skatte- og Finansudvalget har godkendt denne løsning, der medfører en øget omkostning på 16,6 mio. kr. i 2015.

Det vil påvirke DAU resultatet tilsvarende.

Et kommende Naalakkersuisut vil skulle tage stilling til, om der skal gennemføres en ny udbudsrunde i 2015.

 

For yderligere oplysninger kontakt Medlem af Naalakkersuisut for Infrastruktur Vittus Qujaukitsoq via konst. departementschef Julie Præst Wilche på tlf. +299 55 11 90 eller e-mail jprw@nanoq.gl