Stop for kystnært fiskeri

Stemningsbillede

Stop for kystnært fiskeri efter hellefisk med jolle i forvaltningsområde Disko Bugt.

Det skal hermed meddeles, at det kystnære fiskeri efter hellefisk med jolle i Disko Bugt forvaltningsområde stopper fredag den 17. oktober 2014, da jollekvoten i Disko Bugt er ved at være opfisket.

Lukningen gælder kun de områder af Disko Bugt hvor der foretages kvotetræk.

Den 17. oktober 2014 bliver således også den sidste indhandlingsdato for joller.

Fiskeriet genåbnes den 1. november 2014 med en månedskvote på 280 tons.

Der må ikke fiskes eller udsættes fiskeredskaber før 1. november 2014.

 

Yderligere informationer kan fås ved henvendelse hos: 

Souschef
Niels J. Laursen
Grønlands Fiskerilicenskontrol
Tlf. nr. +299 34 50 00
E-mail: nijl@nanoq.gl

 

BILAG