Hvad Naalakkersuisut kan op til valget

Naalakkersuisut er ikke trådt tilbage i forbindelse med udskrivning af valg til Inatsisartut.

Men Naalakkersuisut må som udgangspunkt alene handle ud fra, hvad der er nødvendigt for at sikre den fortsatte drift af selvstyrets anliggender.

Naalakkersuisuts mulighed for at træffe beslutninger blev ved den midlertidige bevillingslov udvidet på følgende områder:

  • Fortsættelse af forhandlinger med Den Europæiske Union (EU) om henholdsvis en fællesdeklaration om samarbejdet, en partnerskabsaftale på uddannelsesområdet for perioden 2014-2020 og fiskeriaftaler for perioden 2016-2020 indenfor nærmere bestemte bevillingsrammer.
  • Fortsættelse af en række igangværende anlægsprojekter, projekteringsopgaver og påbegyndelse af reinvestering og sanering af Selvstyrets udlejningsejendomme med Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalgs godkendelse.
  • Salg af udlejningsboliger og tilbagetagning af boligstøttehuse samt afholdelse af omkostninger i forbindelse hermed.
  • Fortsættelse af arbejdet med at indgå kontrakter med operatører omkring intern befordring af passagerer, post og fragt i Grønland med Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalgs godkendelse.
  • Meddelelse af tilladelser og videreførelse af arbejdet med allerede meddelte tilladelser efter råstofloven.
Endelig kan Naalakkersuisuts muligheder for at træffe beslutninger udvides efter tilslutning fra de politisk valgte ledere eller gruppeformænd i Inatsisartut.