Krabbekvoteforhøjelsen er indenfor rammerne

Finn K 1

Reaktion på Grønlands Arbejdsgiverforenings indlæg om krabbekvoten i webavisen Sermitsiaq.AG

GA har via webavisen Sermitsiaq.AG frembagt et indlæg om Naalakkersuisut forhøjelse af krabbekvoten i området Paamiut og Nuuk med overskriften ”Forhøjelse af krabbekvoten er imod reglerne”.

Først og fremmest vil jeg gerne understrege, at der ikke er tale om ny fortolkning af reglerne. Det er rigtigt at der i fiskerilovens § 32 er regler om fiskerirådet herunder at der bestemmes under ”Stk. 3.  Naalakkersuisut hører Fiskerirådet i sager af generel karakter, der vedrører §§ 5, 7, 9, 10, 11, 13, 18, 20, 22 og 23.”

§ 5 bestemmer at Naalakkersuisut årligt fastsætter kvoter. I den sammenhæng har Naalakkersuisut fastsat at krabbekvoten på 1.200 tons for i år og som ligger indenfor den anbefalede biologiske mængde, fordelt mellem grønlandske fartøjer og EU på hhv. 950 tons og 250 tons. EU meddelte dog at de ikke ville fiske deres andel for i år. Derfor vurderede Naalakkersuisut KNAPK’s ansøgning om at flytte den andel til de kystnære fiskere som en mulighed. KNAPK er formand for fiskerirådet.

Da sagen ikke har været drøftet i Fiskerirådet, er det imidlertid et uafklaret spørgsmål, om man uden videre kan sammenlægge udenskærs- og indenskærs kvoten, da der er tale om to forskellige krabbebestande ifølge den biologiske rådgivning. De kystnære fartøjer fisker hovedsagelig udenskærs.

Naalakkersuisut var af den opfattelse, at kvoten på 950 tons under behandlingstidspunktet var ved at blive opfisket, hvorfor Naalakkersuisut besluttede at EU’s kvote på 250 tons måtte flyttes, således at der samfundsmæssigt stadig opretholdes arbejdspladser og fiskeriet holdes i gang. En høring ville ikke ændre på den beslutning.

Arbejdet med at hæve krabbekvoten, eller rettere sagt flytte den del af kvoten, som EU ikke fisker, til den grønlandske del af kvoten, var påbegyndt inden valget blev udskrevet. Udskrivelsen af valget medførte at Naalakkersuisut forelagde krabbekvoten for partiformændene, for at sikre åbenhed i behandling af denne sag.

Jeg må indrømme, at jeg som medlem af Naalakkersuisut ikke kan se hvorfor GA reagere som de har gjort. Hvem repræsenterer de i den sammenhæng og hvad er bevæggrunden for deres reaktion. Der er tale om en kvote som alligevel ikke vil have været fisket og at denne kvote ligger indenfor det anbefalede mængder.

Med venlig hilsen

Finn Karlsen