Behov for forsoning mellem øst og vest

 

"Hvis vi skal pege på et konkret behov for forsoning, så er det forsoning mellem østgrønlændere og vestgrønlændere", sådan lyder budskabet fra et informationsmøde, som Forsoningskommissionen afholdte i Tasiilaq i søndags.

Første ordinære møde

Forsoningskommissionen har holdt sit første ordinære møde i Tasiilaq fra den 9. til 14. oktober.

Mødestedet var valgt for at kunne inddrage lokalbefolkningen i arbejdet og for at vise interesse for Nunatta Kangia.

Mødedagene blev brugt til at definere de første projekter, som kommissionen vil igangsætte, og til at indsamle beretninger fra Tasiilaq til brug for kommissionen.

Velbesøgt informationsmøde

Til informationsmødet i forsamlingshuset kom 40-50 mennesker.

Hensigten med mødet var især at høre befolkningens holdninger til og tanker omkring forsoning.

Konklusionen fra mødet var, at folk i Tasiilaq mener, at der internt i Grønland er et stort behov for, at østgrønlændere og vestgrønlændere igangsætter en forsoningsproces.

Mange østgrønlændere føler sig ulige behandlet og umyndiggjort af vestgrønlændere.

Desuden er der et ønske om, at østgrønlandsk bliver anerkendt som sprog på lige fod med vestgrønlandsk.

Kommissionens første projekt

Kommissionen har med udgangspunkt i de indhentede erfaringer besluttet at igangsætte et forsoningsprojekt i Tasiilaq.

- Vores ophold i Tasiilaq har givet os et stærkt materiale at arbejde ud fra, og der er startet en lokal gruppe, som vil arbejde videre med forsoning, fortæller kommissionsmedlem Ida Mathiassen.

Det videre arbejde

Forsoningskommissionens næste møde bliver i Nuuk i midten af januar 2015.

På det kommende møde vil der blive taget stilling til flere projektforslag. Forsoningskommissionen skal arbejde til udgangen af 2017.

For yderligere information kontakt kommissionsmedlemmerne Jens Heinrich
eller
Ida Mathiassen.

 

Billeder:

Foto 1 (Forsoningskommission_Tasiilaq_01):
"Forsoningskommissionen arbejdede intenst gennem seks mødedage i Tasiilaq."

Foto 2 (Forsoningskommission_Tasiilaq_02):
"Tasiilaq lagde ramme for Forsoningskommissionens første ordinære møde den 9.-15. oktober 2014."

Foto 3 (Forsoningskommission_Tasiilaq_03):
"Informationsmødet i Tasiilaq gav Forsoningskommissionen et godt materiale fra lokalbefolkningen."

Kildeangivelse ved fotos: "Foto: Forsoningskommissionen"