Udbud på drift af Selvstyret IT

Hænder på tastatur

Med udløb af den nuværende driftskontrakt pr. 31.12.2014 vedrørende Selvstyrets IT har Digitaliseringsstyrelsen konkurrenceudsat 1) IT-service og support og 2) It-drift og netværk jf. gældende lovgivning.

Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet et udbud med krav efter best practice og gældende standarder.

Det er dog en kompliceret opgave, at drive IT i Selvstyret og landets forskellige it-leverandører har både komplimenterende og konkurrerende kompetencer inden for dette område.

Digitaliseringsstyrelsen har derfor valgt at udarbejde en flerstrenget leverandør-strategi i udbuddet, hvor det var muligt for flere lokale leverandører at byde ind med deres kernekompetencer på hele eller dele af opgaven.

Denne strategi blev valgt for at bidrage til en fælles modning af henholdsvis Selvstyrets organisation og det lokale it-marked.

Dette medfører, at Digitaliseringsstyrelsen i efteråret 2014 gennemfører to begrænsede udbud med udelukkende lokale leverandører efter en skræddersyet udbudsmodel til netop det grønlandske marked.

De to udbud er:

1) IT-service og support

2) IT-drift og netværk

Udbud 1 – IT-Service og Support

Udbuddet var opdelt i yderligere to dele, og det var muligt at byde på én eller begge dele.

Afleveringsfrist for tilbuddet var den 5. september 2014.

Fire lokale leverandører blev opfordret til at byde på opgaverne.

To leverandører valgte ikke at byde.

Der er underskrevet kontrakt med COMBY A/S på begge dele af udbud 1.

Udbud 2 – IT-drift og netværk

Udbuddet er opdelt i yderligere seks dele, og det var muligt at byde på én, flere eller alle dele.

Afleveringsfrist for tilbuddet var den 29. september 2014.

Seks lokale leverandører blev opfordret til at byde på opgaverne. Tre leverandører valgte ikke at byde. Udbuddet er endnu ikke afsluttet.

For begge udbud gjaldt de samme tildelingskriterier:

• Økonomi – 25%
• Forholdet mellem fast og variabel pris – 15%
• Forståelse af opgaven – 20%
• Kvalitet – 25%
• Referencer – 10%
• CSR – 5%

Det har været Digitaliseringsstyrelsen magtpåliggende at udarbejde flere udbud som ikke blot skulle handle om den billigste pris, idet blandt andet styringen af og kvaliteten i ydelserne er afgørende for, at Selvstyret som organisation kan leve op til samfundets krav.

Digitaliseringsstyrelsen har hæftet sig ved, at der i pressen er rejst spørgsmålstegn ved, om TELE-POST A/S påfører konkurrenterne ubillig konkurrence i deres bud på opgaven.

Dette er efter Digitaliseringsstyrelsens klare opfattelse et spørgsmål, som skal afgøres af konkurrencemyndighederne, hvis sagen indbringes for disse.

Således er Digitaliseringsstyrelsen i færd med at afslutte de to udbud, der har kørt efter gældende regler i en transparent proces.

Digitaliseringsstyrelsen vælger de leverandører, der efter en professionel vurdering kan levere det mest fordelagtige tilbud jf. tildelingskriterierne.