Seminar om Familierådslagning

Departementet for Familie og Justitsvæsen afholder i disse dage i Nuuk, seminar om Familierådslagning for ledelse og medarbejdere på det sociale område, i den kommunale sektor.

Seminaret har til formål at introducere og udbrede viden om Familierådslagning som metode i det sociale arbejde med sårbare familier.

Den bruges i forbindelse med forebyggelse af anbringelser, anbringelse, hjemgivelser o.l.

I denne model bliver familien og familiens netværk aktivt inddraget og opfordret til at komme med relevante og realistiske forslag til, hvad der er den bedste løsning for barnet/unge i fremtiden.

Derudover bliver der videregivet erfaringer i forbindelse med implementering samt brug af metoden i praksis.

Her deler Kommuneqarfik Sermersooq sine erfaringer med og oplevelser af brugen af metoden i praksis.

Seminaret afholdes den 14. – 17. oktober på Hotel Hans Egede.

For yderligere informationer kontakt:
Andu Schiødt Olsen
Mobil: 532607
e-mail: andu@nanoq.gl

 

Foto: Angu Motzfeldt