Forhøjelse af krabbekvoten til Nuuk-Paamiut

Naalakkersuisut har givet en tilladelse til forhøjelse af krabbekvoten i forvaltningsområdet Nuuk-Paamiut med 250 tons, hvilket betyder at kvoten er forhøjet til 1.200 tons.

Årskvoten for forvaltningsområdet er på 950 tons. Kvoten blev opfisket i løbet af september.

Naalakkersuisut har givet tilladelse til denne forhøjelse i Nuuk-Paamiut forvaltningsområdet for at sikre grundlaget for det indhandlingssted for krabber, som forventes åbnet snarest, og at sikre fiskernes fiskemuligheder for resten af året, da torskesæsonen ved Nuuk er ved at være slut.

I juli ændredes bekendtgørelsen om licens og kvoter til fiskeri, hvor der blev åbnet for nye muligheder i farvandet uden for 3-sømilgrænsen.

Det understreges, at kvoteforhøjelsen ligger indenfor den biologiske rådgivningen.

Rådgivningen for det kystnære og havgående krabbefiskeri i forvaltningsområdet Nuuk-Paamiut er på 1.200 tons.

 

 

 

Kontaktperson: Emanuel Rosing, afdelingschef, departementet for fiskeri, fangst og landbrug. E-mail: emanuel@nanoq.gl