Fiskeriråd: Enighed om indsats

Fiskerirådet har på sit møde torsdag den 9. oktober haft GA’s forslag om en forstærket indsats i det vestgrønlandske torskefiskeri til diskussion. Forslaget er inspireret af den vigende rådgivning for rejer, der blandt andet baseres på, at de vestgrønlandske torsk formodes at æde omkring 15.000 tons rejer årligt – Rejer, som fiskerne og fabrikkerne og dermed hele det grønlandske samfund altså går glip af.

Hvor rådgivningen for indeværende år anbefalede et fiskeri på maksimalt 80.000 tons, lyder biologernes bud på næste års fiskeri på 60.000 tons; altså en nedgang på 25 %.

Mødet viste, at der er enstemmighed om at arbejde videre med den plan, som GA forelagde, og som på forhånd var støttet af KNAPK, Royal Greenland og Polar Seafood Greenland.

Der skal således nedsættes en arbejdsgruppe, som inden midten af november skal komme med løsningsforslag til fastsættelsen af TAC for rejer 2015 samt for andre fiskerarte, som skal lægges for Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Arbejdsgruppen skal bl.a. tage udgangspunkt i  forslaget fra GA.

Der var ligeledes enighed om, at løsningsforslaget ikke må kompromittere den MSC bæredygtighedscertificering af det vestgrønlandske rejefiskeri, som blev opnået i 2013.

Planudkastet fra GA opererer med, at den eksisterende forvaltningsplan for torsk ændres, således at tempoet for genopbygningen af torskebestanden i udenskærs området i Vestgrønland sættes noget ned. Biologerne regner i øjeblikket med, at den vestgrønlandske bestand af torsk udgør en biomasse på godt 200.000 tons. Er fiskeri på 25.000 tons årligt ville betyde en beskatning af bestanden på godt 11 %, hvilket kan forsvares inden for rimeligt sikre biologiske rammer.

 

Formand for Fiskerirådet

 

 

Petrus H. Biilmann