Berigtigelse

Sermitsiaq.AG skriver i artiklen ”Nunaoil: Midlertig bestyrelse måske på vej” lørdag kl. 5.01, at undersøgelsen om at nedsætte en midlertidig administrativ ledelse i Nunaoil A/S, ”…sker efter at Inuit Ataqatigiit har ytret ønske om møde blandt partiernes formænd om Nunaoils situation” - dette er ikke korrekt.

Nunaoil er et aktieselskab og forholdene omkring selskabet er styret af Aktieselskabsloven og selskabets vedtægter. Bestyrelsessekretariatet har derfor siden bestyrelsens afgang gennemgået disse, for at finde frem til en hensigtsmæssig løsning. Det indbefatter muligheden for at nedsætte en administrativ bestyrelse indtil det nye Naalakkersuisut og Inatsisartut er valgt. Den løsning sættes sandsynligvis i værk indenfor kort tid.

Dette er sket uafhængigt af, at Inuit Ataqatigiit har bedt om et møde blandt partiernes formænd, for at drøfte situationen i Nunaoil.

Formandens Departement