Berigtigelse af oplysninger på KNR og Sermitsiaqs netaviser

Følgende artikler i forbindelse med sagen om den fratrådte bestyrelse indeholder faktuelle fejl og mangler:

 

Sermitsiaq.AG

Artiklen: Kaos i Nunaoil: bestyrelsen fratrådt med øjeblikkelig virkning

Midtvejs nævner artiklen at ”Bestyrelsen har anmodet selvstyret om en analyse af besparelser ….” Dette er ikke korrekt – som nævnt i selvstyrets egen pressemeddelelse er det naturligvis Selvstyret der har bedt bestyrelsen om en analyse og handlingsplan for at minimere omkostningsforbruget i selskabet inden Naalakkersuisut og Inatsisartut kan tage stilling til anmodningen om et årligt kapitalindskud på 10 mio. kr. startende fra 2017, mod hidtidig planlagt fra 2018.

 

KNR.gl

Artiklen: Nunaoil kan være lammet i månedsvis

I artiklens overskrift ”med fed skrift” nævnes at en halvering af det syv mand store Nunaoil i går blev dikteret af Selvstyret. Dette er faktuelt forkert – Selvstyret har ikke dikteret noget, hvilket fremgår af selvstyrets pressemeddelelse den 9. oktober.

Det fremgår, at der i selvstyrets Bestyrelsessekretariatet nu er et mindre kaos. Dette er faktuelt forkert. Der er ikke kaos i selvstyrets bestyrelsessekretariat og må stå for journalistens egen regning.

Sidst i artiklen fremgår det, at årsagen til bestyrelsens opløsning er et pålæg fra formandens Departement. Dette er faktuelt forkert, det fremgår af både referat fra mødet, notat på sagen og senest selvstyrets pressemeddelelse – at bestyrelsen har indgivet sin opsigelse efter mødet, hvor selvstyret ikke har pålagt selskabet eller bestyrelsen noget som helst, men tværtimod bedt bestyrelsen komme med et forslag til besparelser i selskabet, som skal ligge parat til når en ny regering er dannet, så de samlet kan forholde sig til deres anmodning, samt analyserne m.v.

 

Artiklen: Nunaoil reduceret til passiv administrativ enhed

I tredje afsnit nævnes at ”Dagen efter Naalakkersuisut trak sig fra sine ansvarsposter…..” Denne sætning er faktuelt forkert. Bestyrelsens formand indgav sin opsigelse den 7/10 og de tre øvrige bestyrelsesmedlemmer dagen efter den 8/10, altså 7 dage efter Naalakkersuisut udskrev valg.

Næste sætning: ”Heri står en spareplan….., en instruks der vil medføre en lønnedgang og halvering af antallet af ansatte” Dette er faktuelt forkert. Bestyrelsen blev på mødet og i de efterfølgende brev bedt om at komme med et forslag til besparelse – som et nyt Naalakkersuisut kan tage stilling til. Der er derfor ikke tale om en instruks.

Næste afsnit: Ordet instruks nævnes igen… der er ikke givet instruks fra selvstyret til selskabet. Tværtimod er der givet en opfordring til bestyrelsen om at fremkomme med en analyse og et forslag til besparelsestiltag.