Bestyrelsen i Nunaoil A/S har trukket sig

Grønlands Selvstyre bekræfter, at hoveparten Nunaoil A/S´ bestyrelse med undtagelse af den danske repræsentant har valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet i Nunaoil A/S.

Opsigelserne kommer som et resultat af en længere dialog mellem selskabets bestyrelse, ved formanden for bestyrelsen, og Selvstyret, ved Bestyrelsessekretariatet, Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender samt Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked.

Nunaoil A/S opererer på vegne af Grønlands Selvstyre og dermed for skatteborgernes penge. Nunaoil A/S har anmodet om en fremrykning af det allerede planlagte kapitalindskud i selskabet, fra 2018 til 2017, på 10 millioner kroner. Selvstyret har på den baggrund undersøgt selskabets overordnede omkostning struktur, for at se om der var andre muligheder, inden man formelt vil kunne tage stilling til deres henvendelse.

Undersøgelsen viste et meget højt omkostningsniveau, hvor særligt lønomkostningerne er næsten dobbelt så høje som gennemsnittet i de øvrige selvstyreejede aktieselskaber. Bestyrelsen er derfor blevet bedt om at komme med forslag til, hvordan man kunne sænke det høje omkostningsniveau, inden et nyt Naalakkersuisut og Inatsisartut skal tage stilling til anmodningen om det ønskede årlige tilskud på 10 millioner kroner.

Dette har desværre medført, at den samlende bestyrelse har valgt at fratræde sit hverv med begrundelsen om utidig indblanding fra Selvstyrets side, og dette betyder, at der nu skal afholdes ekstraordinær generalforsamling for at vælge en ny bestyrelse.