Stop for fiskeri efter hellefisk

Stemningsbillede

Stop for kystnært fiskeri efter hellefisk med jolle og fartøjer >6 meter i forvaltnings-område Uummannaq.

Det skal hermed meddeles, at det kystnære fiskeri efter hellefisk med jolle og fartøjer >6 meter i Uummannaq forvaltningsområde stopper fredag d. 10. oktober, da kvoterne er ved at være opfisket.

Fiskeriet for joller genåbnes den 1. november 2014 med en månedskvote på 374 tons.

Der må ikke fiskes eller udsættes fiskeredskaber før 1. november 2014.

For fartøjerne > 6 meter gælder lukningen resten af 2014.

Jf. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 28. august 2014 om kystnært fiskeri efter hellefisk er jollers fangster i følgende områder (se bilag) er ikke omfattet af kvoten.

Joller og fartøjer >6 meter kan fortsat fiske i disse kvotefrie områder.


Yderligere informationer kan fås ved henvendelse hos: 

Souschef
Niels J. Laursen
Grønlands Fiskerilicenskontrol
Tlf. nr. +299 34 50 00
E-mail: nijl@nanoq.gl