Nødvendigt at præcisere valgretsreglerne

Der har de sidste dage været rejst tvivl om blandt andet de studerende muligheder for at stemme til valget til Inatsisartut den 28. november 2014. Dette har desværre afsted-kommet fejlagtige udsagn om de faktiske bestemmelser herom. Derfor har valgnævnets sekretariat valgt at udsende en pressemeddelelse for at præcisere valgretsreglerne til det forestående Inatsisartutvalg.

For at have valgret til Inatsisartutvalg i Grønland skal man normalt have dansk indfødsret og have boet i Grønland i mindst 6 måneder.

Hvis du bosætter dig i udlandet, også kun for en kort periode, mister du din valgret i Grønland.

I henhold til § 2 i Landstingslov nr. 9 af 1996 om valg til Grønlands Landsting gælder dette dog ikke hvis du tager ophold i udlandet i forbindelse med uddannelse (eller af andre grunde f.eks. helbredsmæssige grunde eller hvis du er grønlandsk folketingsmedlem eller repræsentant for Grønlands Selvstyre i udlandet).

Denne gruppe samt deres ægtefæller og samlevende kan beholde valgretten til valget til Inatsisartut hvis de har søgt om dette i henhold til lovens § 22 stk. 1.

Det er en betingelse, at opholdet uden for Grønland er midlertidig, og at du allerede har boet i en sammenhængende periode på mindst 2 år i Grønland.

Optagelse på valglisten har gyldighed i 2 år jf. § 22, stk. 2. Hvis du er bortrejst i længere tid, skal du forny din ansøgning.

Bestemmelserne sikrer, at du kan forlade landet blandt andet i uddannelsesøjemed og flytte hjem igen og samtidig bevare din valgret i hele perioden.

Du burde derfor være optaget på valglisten, hvis din anmodning er indgivet og godkendt senest 2 år før valget i november 2014.

Det er dog stadig en god idé, at du kontrollerer dette ved at rette henvendelse til Valgbestyrelsen i din kommune i Grønland.

Hvis du bor i udlandet og opfylder kravene i § 2, skal man udfylde blanketten, ”Ansøgning om optagelse på valglisten for personer, der midlertidigt op holder sig udenfor Grønland”.

Blanketten kan downloades på www.naalakkersuisut.gl.

Blanketten afleveres til den kommune, hvor du sidst har været tilmeldt folkeregisteret.

For at kunne bruge din valgret til INATSISARTUT, skal du være optaget på valglisten senest 3 uger før valgdagen.

Du skal derfor sende din ansøgning i så god tid, at valgbestyrelsen kan nå at behandle din ansøgning og skrive dig på valglisten, før det bliver for sent.

Hvis du ansøger for sent, kan du ikke blive optaget på valglisten og mister din mulighed for at stemme ved valget.

Afgivelse af brevstemmer kan ske fra: fredag den 17. oktober 2014.

Brevstemmen bør afgives så tidligt som muligt, for at sikre at din stemme kan nå frem til valgstedet i Grønland til valgdagen. Kommer din stemme for sent vil den ikke blive talt med på valgdagen.

For yderligere information om reglerne henvises til:
http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Departementer/Finanser-og-Indenrigsanliggender/Indenrigsanliggender/Valg_til_Inatsisartut