Forskudsregistrering for 2015

Tiden er inde til at udfylde forskudsskema, så du kan få et korrekt skattekort for 2015.

Skattekontoret foretager forskudsregistreringen på baggrund af de registrerede oplysninger vedrørende 2013 og 2014.

Er der fejl eller mangler i de fortrykte oplysninger eller mangler oplysninger i øvrigt skal du også indsende forskudsskemaet med de rigtige oplysninger til Skattestyrelsen.

Vil du selv foretage forskudsregistrering for 2015, kan du hente et forskudsskema på:

• Skattekontoret
• Kommunekontoret eller bygdekontoret
• www.aka.gl
• www.sullissivik.gl

Skemaet skal sendes til dit skattekontor snarest muligt og senest 15. november 2014.

Personer som skal indsende forskudsskema for 2015 gælder især skatteydere som har:

• B-indkomst, som overstiger det skattefrie beløb for B-indkomst, eller
• Ligningsmæssige fradrag, som overstiger standardfradraget.
• Erhvervsdrivende, hvor der skal beregnes B-skatter eller indhandlingstræk

Ægtepar skal bemærke at sambeskatningen er ophørt. Det betyder, at ægtefæller skal udfylde et forskudsskema hver.

Indregning af restskatter for 2013

Udviser din slutopgørelse for 2013 en restskat, kan Skattestyrelsen foretage indregning af den del af restskatten, der ikke overstiger kr. 18.000 inkl. 6% tillæg.

Dette betyder, at din restskat for 2013 (max. kr. 18.000) modregnes i de skattemæssige fradrag for 2015.

Ønsker du ikke at restskatten skal modregnes i fradragene for 2015, kan du undgå dette ved at indbetale det indregnede beløb på Skattestyrelsens bankkonto i GrønlandsBanken A/S 6471–1002608 senest den 20. november 2014.

Husk at angive hvad betalingen vedrører, f.eks. ”Indregnet restskat 2013 vedr. cpr.nr. xxxxxx-xxxx”

Du kan forvente at få dit skattekort for 2015 i løbet af december 2014.

En korrekt forskudsregistrering sikrer en korrekt skattebetaling vedrørende indkomståret 2015.

Forskudsregistrering på www.aka.gl eller www.sullissivik.gl

Ændringer og/eller nye oplysninger til forskudsskemaet kan indberettes via Skattestyrelsens tast-selv-løsning på www.aka.gl eller med NemID via selvbetjening på www.sullissivik.gl, ligesom du kan godkende den fremsendte forskudsskema via tast-selv-løsningen på aka.gl eller via selvbetjening på sullissivik.gl.

Ønsker du at benytte tast-selv-løsningen på www.aka.gl skal du anvende dit cpr-nummer og den anførte tast-selv-kode, som står på forsiden af forskudsskemaet.

Har De ikke modtaget et fortrykt forskudsskema kan De få et ved henvendelse til Deres skattekontor, hvor også Deres tast-selv-kode vil fremgå.

For flere oplysninger se www.aka.gl eller ring til tlf.: 34 65 10.

Indlevering af forskudsskemaet:

Du kan indlevere dit forskudsskema til dit skattekontor. Dette kan ske via:

• Postvæsen
• Fax
• E-mail (vedhæft scannet underskrevet blanket) til tax@nanoq.gl
www.aka.gl
www.sullissivik.gl