Forhandlinger om ny fiskeriprotokol med EU

Grønlands Selvstyre og EU kommissionen har begyndt en forhandlingsrunde om en ny fiskeriprotokol som skal gælde fra 1. januar 2016.

Grønland modtager årligt 133 millioner kroner under den nuværende fiskeripartneraftale med EU.

Eftersom den indgåede fiskeripartneraftale og den tilhørende protokol mellem Grønland og EU, som gælder fra 1. januar 2013 til 31. december 2015, udløber med udgangen af 2015, indledte parterne deres første forhandling til en ny fiskeriprotokol i dagene den 30. september – 2. oktober i Nuuk.

Forhandlingsrunden blev afviklet i en positiv atmosfære.

Grønlands fiskeripartnerskabsaftale med EU er en separat aftale under partnerskabsaftalen, som består af økonomisk støtte til det grønlandske uddannelsesområde og Fiskeripartnerskabsaftalen med tilhørende protokol.

Den finansielle modydelse består af betaling for kvoter og rederbetaling.

EU betaler for rettighederne for kvoter og de europæiske rederier betaler for retten til at fiske i grønlandske farvand.

Yderligere består aftalen af sektorstøtte som omfatter støtte til blandt andet kontrol og biologiske undersøgelser.

Den grønlandske delegation, som bestod blandt andet fra fiskerierhvervet, fiskeriorganisationer og embedsmænd fra Departementet for fiskeri, fangst og landbrug, blev ledet af afdelingschef i Departementet, Emanuel Rosing.

 

Kontaktperson Jørgen Isak Olsen, departementschef. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. E-mail: jio@nanoq.gl